Volgens sommigen is er naast data-transacties om soortgelijke redenen ook behoefte aan een wereldwijd universeel financieel instrument. Cryptovaluta willen in die vraag voorzien.

Cryptovaluta maken gebruik van een data-uitwisselingstechnologie genaamd blockchain. Die technologie wordt vooral geassocieerd met Bitcoin, maar er zijn inmiddels vele honderden blockchains elk met hun eigen mix van plus- en minpunten. In 2015 introduceerde de jonge ontwikkelaar Vitalik Buterin een blockchain die zich breder richt op gedistribueerde toepassingen dan valuta: eth btc, ofwel Ethereum.

Blockchain is al een oud concept (papers die zulke databases omschrijven stammen uit de tweede helft van de vorige eeuw) en het werd gezien als een irrelevante oplossing voor gedistribueerde databases. Totdat Bitcoin verscheen en gebruikmaakte van deze half vergeten technologie om vertrouwen in te bouwen in valuta. Met deze databasetechnologie is bezit daadwerkelijk in handen van de gebruiker, dus zonder tussenpersoon.

Wat is Ethereum dan?

De blockchain van Bitcoin trok de aandacht van ontwikkelaars, omdat de decentrale scripts die worden gebruikt voor bijvoorbeeld het burnen en verzenden van valuta voor meer geschikt leken dan alleen valuta-handel. In theorie zou je veel meer typen transacties kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld voor allerlei administratieve handelingen. Bij een database heb je een centrale autoriteit nodig, maar wat als je die zou kunnen schrappen? Dat is het idee van een smart contract - een van de kernelementen van Butarins Ethereum.

In de simpelste vorm is Ethereum een open softwareplatform dat is gebaseerd op blockchaintechnologie zodat ontwikkelaars decentrale apps kunnen implementeren. Het is bedoeld om te werken zonder inmenging van tussenpersonen en specifiek bedoeld voor het uitvoeren van gedecentraliseerde programmatuur van applicaties. De vraag is hoe dat dan werkt.

Hoe werkt Ethereum?

De miners (knooppunten die het rekenwerk uitvoeren, oftewel de servers van het netwerk) ontvangen Ether in ruil voor het draaien in de blockchain. Die Ethers worden dan weer door ontwikkelaars gekocht en gebruikt om transactiekosten te betalen en diensten op het Ethereum-netwerk te betalen.

Je gebruikt Ethers om te betalen voor Gas, een rekeneenheid die wordt gebruikt om een transactie uit te voeren op het netwerk. Gas is dus het betaalmiddel voor rekenkracht. De valuta wordt ten onrechte ook wel eens Ethereum genoemd. Behalve als uitwisselbare cryptovaluta wordt Ether ook gebruikt voor andere diensten en applicaties op het netwerk, zoals Forex-handel, speculeren op spread, CFD (Contract for Differences), copytrading en andere financiële handelsinstrumenten.

Ethereum viel op bij handelaren door aandacht van onder meer financiële toezichthouders en er werd druk op Ether gespeculeerd de afgelopen jaren, waardoor het na Bitcoin het tweede sterk in waarde stijgende cryptotoken werd. Ethereum onderscheidde zich dus met uitgebreidere smart contract-technologie, wat de vraag oproept: wat is dat eigenlijk?

Smart contract

De appeal van Ethereum ligt in smart contracts. Critici wijzen erop dat deze niet slim zijn (er is geen intelligentie) en ook geen contract (er is geen juridische basis). Maar een smart contract is dan ook eigenlijk een verkeerde naam: het gaat om programmatuur die draait op een blockchain-netwerk. Deze programmatuur gebruikt een uitgebreid script waarmee een transactie pas wordt uitgevoerd als er aan de voorwaarden van alle partijen is voldaan. Er is dus geen gefaseerd traject zoals bij veel transacties, maar ze worden direct en automatisch uitgevoerd als er aan alle omschreven voorwaarden van de programmatuur is voldaan.

Een smart contract zit weggeschreven op de blockchain zoals het is omschreven door de ontwikkelaar ervan en op het moment dat aan de eisen is voldaan, wordt de vastgestelde transactie uitgevoerd. Er is op die manier geen kans op inmenging van derden, censuur of fraude. Code is daadwerkelijk law. Het probleem van smart contracts is een uitdaging van het platform zelf.

Enorme uitdaging

Hoewel ze voor veel dingen kunnen worden gebruikt, zijn smart contracts verre van perfect. Ze worden al wel gebruikt voor M2M-transacties in het IoT en voor de opslag van data waar strenger toegangsbeleid voor geldt dan bij een reguliere database, zoals voor medische gegevens. Maar ze sluiten fraude niet uit en vooral bugs spelen de technologie parten: de programmatuur is maar zo goed als hij geschreven is.

Dezelfde eigenschap die de blockchain zo beveiligd maakt is ook de eigenschap waardoor het inherent aan de technologie onmogelijk is om naderhand wijzigingen aan te brengen in het smart contract - en dat is soms nodig! De oplossing zou kunnen liggen in het uitvoeren van beperkte bewerkingen in smart contracts die al op de blockchain geplaatst zijn.

Er wordt druk gespeculeerd over de waarde, zoals in artikelen als deze op Ethereumworldnews met de kop: "2018 Cryptocurrency Price Correction Very Similar to the Biggest 2014: Enthusiast Theory" die gaat over de diepe koersval van Ether. Speculanten zien in de stevige prijsschommelingen uitdagingen voor nieuwkomers en frustratie voor de mensen die zich met de markt bezig hebben gehouden.

Wat kan Ethereum doen?

Een gecentraliseerde dienst kan met de eigenschappen van de Ethereum-blockchain worden gedecentraliseerd en de mogelijkheden zijn legio. Denk aan financiële diensten die nu een intermediair vereisen, zoals het verstrekken van leningen. Het is al gebruikt om een gedecentraliseerde autonome organisatie te bouwen (de DAO) die geen centrale leider heeft. De DAO heeft geen traditioneel bestuur, maar wordt aangestuurd door partijen die tokens bezitten. Met de ERC721-standaard worden unieke tokens gebruikt voor digitale assets in plaats van ERC20-tokens die een in de kern een generieke transactie-interface vormen voor de Ethereum-blockchain en een ietwat gehavende reputatie hebben door de wildgroei van waardeloze ICO's.

Voordelen van Etherum als gedecentraliseerd platform

  • Beveiliging - De databasetechnologie is inherent beveiligd tegen hack-aanvallen en andere frauduleuze activiteiten van buitenaf.
  • Geen downtime - De gedecentraliseerde apps kunnen niet down en niet worden uitgeschakeld.
  • Geen sabotage - Censuur is niet mogelijk omdat de data worden vastgesteld door middel van een consensusmodel.