In de nacht van woendag op donderdag zijn het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van Ministers het na een lang schaakspel eens geworden over de definitieve tekst van het Telecompakket. Lidstaten en Europarlementariërs konden het lange tijd niet eens worden over de procedure die nodig is om verdachten van illegaal downloaden toegang tot het internet te ontzeggen.

In het bereikte compromis wordt internetgebruikers "een eerlijke en onpartijdig procedure" gegarandeerd, en staat dat het vermoeden van onschuld moet worden gerespecteerd vóórdat de stekker uit de internetkabel wordt gehaald. De lidstaten, Frankrijk voorop, hadden vooraf hard gelobbyd om niet al te veel hindernissen in te bouwen in hun pogingen om internetpiraterij te bestrijden.

Verwatering

Toch is de tekst een duidelijke verwatering van het eerder door het Europarlement aangenomen amendement 138, dat recentelijk werd geschrapt. Dat amendement schreef voor dat er geen beperkingen mogen worden opgelegd aan de fundamentele rechten en vrijheden van internetgebruikers zónder een voorafgaande rechterlijke uitspraak.

Volgens Eurocommissaris Viviane Reding is het vannacht bereikte akkoord een grote overwinning voor de rechten en vrijheden van Europese burgers. "Three-strikes-wetten zonder een eerlijk en onpartijdig procedure vooraf en een effectieve en tijdige rechterlijke toetsing worden geen deel van de Europese wetgeving."

Frankrijk en Groot-Brittannië

De compromistekst laat echter nog voldoende ruimte voor wetgeving die Frankrijk en Groot-Brittannië wil invoeren. Nergens staat expliciet dat er 'rechterlijke' toetsing vóóraf moet zijn, wat kan betekenen dat niet-juridische organen een internetban zouden mogen verordonneren.

Over de compromistekst - een onderdeel van het telecompakket - zal door het voltallige Europees Parlement gestemd worden in de vergadering van 23 tot 26 november in Straatsburg.