Het compromis van het Europarlement en de Raad van Ministers behelst onder meer een kleine, maar belangrijke aanpassing. Het betreft de tekst van een amendement dat er op was gericht internetters te beschermen en de Franse 'three strikes'-wet te torpederen. In de oorspronkelijke tekst stond dat er "geen beperkingen mogen worden opgelegd op de fundamentele rechten en vrijheden van eindgebruikers zónder een voorafgaande rechterlijke uitspraak".

Die formulering is nu aangepast. In plaats van een rechter krijgt de Europese internetter het recht op "een oordeel van een wettig, onafhankelijk en onpartijdig tribunaal dat in overeenstemming met artikel 6 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens handelt".

Of deze formulering Frankrijk de mogelijkheid geeft om de omstreden anti-piraterijwet in te voeren, is echter nog onduidelijk. De Europese fractie van GroenLinks, vorig jaar zeer kritisch over de tegenstrijdigheden in het pakket, ziet nog steeds weinig duidelijkheid in de aangepaste teksten.

Stemming op 6 mei

GroenLinks weet dan ook nog niet of het vóór of tegen het voorstel zal stemmen, meldt de woordvoerster van GroenLinks aan Webwereld. Het voorstel wordt op 6 mei nogmaals in stemming gebracht.

"Het is nog niet duidelijk of dit een verwatering is ten opzichte van het oorspronkelijk amendement. We weten niet of dit alsnog de deur open kan zetten voor de three strikes-wet van Sarkozy. We laten hier eerst nog juristen naar kijken."

Mocht het telecompakket op 6 mei niet door het Europarlement komen, dan volgt een derde lezing. Die wordt dan wel over de Europese verkiezingen van begin juni heen getild.

Vandaag wordt in het Franse parlement overigens opnieuw gestemd over de zogenaamde HADOPI-wet om 'piraten' van internet te kunnen verbannen. Bij een eerdere stemming werd het voorstel geheel onverwacht getorpedeerd.