Uit een uitgelekt document blijkt dat de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg de plannen om te komen tot een centraal Europees patentsysteem wil afschieten, schrijft de IDG-nieuwsdienst. Europese bedrijven zijn al jaren voorstander van een EU-brede aanpak van patenten omdat dit de innovatie zou stimuleren. Het huidige systeem van patentregistraties in elk land is duur en onpraktisch, zeker voor kleine bedrijven.

In strijd met EU-wetten

Maar volgens de advocaat-generaal past het voorgestelde centrale patentsysteem niet bij de verdragen van de oprichting van de EU. De advocaat-generaal uit ook haar twijfels bij de implementatie van zo'n EU-breed systeem, vooral bij de instelling van een nieuw Patent Court (PC). Die zou mogelijk bij toekomstige uitspraken de bestaande EU-wetgeving negeren, denkt de advocaat-generaal.

Immers, als de rechters zich houden aan het nu voorgestelde patentsysteem, dat in strijd is met de EU-wetgeving, zullen uitspraken tussen twee partijen over een patentkwestie niet in lijn zijn met die bestaande EU-wetgeving. "Dat gevoel wordt alleen maar versterkt door de voorgestelde inhoud van de opleiding van de rechters van de PC geen enkele referentie kent naar EU-wetten", zegt de advocaat-generaal.

Talen

Eerder probeerde de Europese Commissie de problemen rond de talen waarin octrooiverzoeken moesten worden ingediend op te lossen door beperkingen op te stellen, maar ook daar had de advocaat-generaal van het hof kritiek op.

De gelekte opinie is nog niet juridisch bindend, maar meestal volgen gerechtshoven dit type verklaringen in hun uiteindelijke besluiten. De opinie is slecht nieuws voor de Europese Commissie omdat een gestroomlijnd patentsysteem een belangrijk onderdeel zou moeten zijn van een nieuwe innovatiestrategie waar Brussel volgende maand mee wil komen.