De EU-commissaris heeft een aantal voorstellen op papier gezet om verdere concurrentie tussen telecomaanbieders te bevorderen. Reding ziet wel iets in het Britse voorbeeld waarbij telecomwetten voorschrijven dat het beheer van een telecomnetwerk gescheiden moet zijn van de bedrijven die op dat netwerk hun diensten aanbieden.

Deze zogeheten 'structurele scheiding' heeft in Groot-Brittannië goed gewerkt, stelt Reding. "Dus waarom zouden we er binnen de EU ook niet naar kijken?"

In de VS is structurele scheiding in de telecomsector sinds de jaren tachtig van kracht. "Vandaag de dag hebben Amerikanen breedbandinternet via kabelaanbieders en niet via telecombedrijven. In Europa zijn dsl-diensten veelal ondergebracht bij telefoniebedrijven en dus hebben de consumenten weinig keuze", aldus Reding.

De Europese Competetive Telecommunications Association heeft al positief gereageerd op het voorstel om het telecombeheer en de diensten van elkaar te scheiden.

De Europese vereniging van Telecommunicatie netwerkoperators ziet de voorstellen minder zitten. De organisatie is bang dat het de Europese investeringen in de telecomindustrie zal bedreigen.

Paraplu

Naast structurele scheiding, pleit Reding ook voor een EU-brede telecomautoriteit die als soort parapluorganisatie voor de 25 nationale telecomautoriteiten gaat functioneren.

Tot slot kijkt Reding naar mogelijke nieuwe toepassingen voor de analoge radiofrequenties. "Door de overgang van analoge naar digitale televisie staan we voor de uitdaging om de analoge frequenties te gebruiken voor nieuwe technologieën." De EU onderzoekt ook bepaalde radiofrequentie internationaal gereguleerd moeten worden.

"Hoewel het radiospectrumgebruik in de meeste lidstaten van de EU nog strak geregeld is, kunnen radiotransmissies niet binnen nationale grenzen worden ingeperkt; veel soorten radioapparaten zijn zeer goed draagbaar, waarbij de burger vanzelfsprekend verwacht dat ze in de gehele EU werken", aldus de Commissie.

Volgens Reding zijn de laatste maatregelen van de EU ook positief uitgepakt. In 2002 opende de EU de telecommarkt om zo meer concurrentie mogelijk te maken. Hierdoor is de prijs van een gesprek van tien minuten tussen twee vaste lijnen inmiddels met 75 procent gedaald, aldus Reding.