Gebrek aan onderwijs, leeftijd en de hoogte van het inkomen zijn de belangrijkste oorzaken voor de digitale tweedeling in de maatschappij. Als er geen actie wordt ondernomen, zal de tweedeling alleen maar groter worden. Dit concludeert de Europese Unie na onderzoek. Uit hetzelfde onderzoek blijkt verder dat steeds meer 55-plussers ervaring met computers opdoen en dat vrouwen met een inhaalslag bezig zijn. Terwijl deze trend zich zal voortzetten, blijven laaggeschoolden achter. Dit ontneemt deze groep nieuwe kansen, zo redeneert de EU. Volgens de Europese Unie kunnen internet en ervaring met computers `arme mensen' helpen uit hun situatie te geraken. Probleem hierbij is volgens de onderzoekers echter de relatief hoge aanschafprijs van een computer.