De landen waartegen juridische procedures zijn gestart, zijn Nederland, Duitsland, Italië, Letland, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije en Finland. Volgens de Europese Commissie voldoen de nationale wetten in die landen niet aan de EU-regels voor elektronische communicatie. "Door een ondoeltreffende toepassing van deze regels kan het doel, namelijk de totstandbrenging van een concurrerende sector elektronische communicatie in de EU, in het gedrang komen", zo schrijft Viviane Reding, EU-commissaris voor de informatiemaatschappij en media. Volgens Reding moeten telecombedrijven hun netwerken vrij toegang geven voor concurrenten. Anders kunnen burgers geen profijt trekken van de EU-regels, aldus Reding. De aanklachten tegen Malta, Polen en Letland zijn extra zwaar omdat nummerportabiliteit in deze landen nog niet mogelijk is wat de concurrentie verder vertraagt. De tien landen krijgen nu de kans om opheldering te geven over de door de EU gesignaleerde problemen. Als deze antwoorden niet bevredigend zijn, zal een rechtszaak worden gestart bij het Europese Hof van Justitie. Dit Hof oordeelde op 10 maart al dat België en Luxemburg onvoldoende de EU-regels naleven.