De privacy-regelgeving voor internet is nog niet zo eenvormig. De Verenigde Staten en Europa proberen daar nu verandering in te brengen. In Amerika is men bang dat de ambtenaren die hiermee zijn belast de oren teveel naar Europa zullen laten hangen, waardoor Amerika als vrijhaven in gevaar komt. In oktober vaardigde de Europese Unie strengere privacy-wetten af, waarmee het dataverkeer aan striktere regels moet voldoen. Hiermee zou het voor Amerikaanse bedrijven lastig kunnen zijn om informatie over Europese consumenten te gebruiken, bijvoorbeeld bij banners en elektronische handel. Amerikaanse regelgevers zeggen dat deze regels erg kostbaar voor bedrijven zijn en bovendien de consument een vals gevoel van veiligheid geven omdat ze moeilijk zijn na te leven. Hierover praten onderhandelaars Aaron (namens de VS) en Mogg (namens de EU) vandaag met elkaar in Washington. Aaron denkt dat ze er wel uitkomen. Eind juli willen de partijen een definitieve e-commerce standaard hebben klaarliggen die voor de hele wereld zou kunnen gelden. Er moeten dan wel aanzienlijke cultuurverschillen worden overwonnen. In Amerika neigt men naar zelfregulering door de industrie. Een voorbeeld daarvan is de Online Privacy Alliance, waarin bedrijven als America Online, Time Warner en Yahoo verenigd zijn. Europa daarentegen wil de zaken meer van bovenaf regelen omdat dit niet aan de industrie zou kunnen worden overgelaten. Vandaar de EU-voorstellen van oktober. Deze voorstellen houden in dat het verboden wordt om gegevens van Europese onderdanen te exporteren naar landen waar geen adequate privacy-bescherming wordt geboden, zoals Amerika. Aaron zou nu neigen Europa tegemoet te komen. Bedrijven als America Online en Walt Disney zien de bui hangen en vrezen dat het vrijhaven principe van Amerika op de helling komt te staan. Maar ook een overkoepelende privacy-organisatie, de Electronic Privacy Information Council, ziet het nakende compromis met angst en beven tegemoet. Mocht er inderdaad een compromis uitrollen, dan is deze club bang dat de Amerikaanse overheid met twee maten zal meten. De privacy van de Europese burger zou namelijk beter beschermd worden dan die van de eigen onderdanen.