Dat staat in een actieplan dat werd goedgekeurd door de Europese ministerraad. Naast het op afstand doorzoeken van computers en online patrouilles willen de ministers een betere samenwerking tussen de politie en de private sector. Volgens de EU worden bij het verzamelen en delen van de informatie geen bestaande datawetten geschonden.

Met het plan wil de Europese Unie de groei van online criminaliteit, de verspreiding van kinderporno en identiteitsdiefstal aanpakken. Ook wordt er gestreden tegen spam- en malwareverspreiders.

Platform

Op korte termijn wil de EU een alarmeringenplatform beginnen waar berichten over internetcriminaliteit snel worden uitgewisseld. Illegale content in verschillende lidstaten moet zo snel gecontroleerd en vergeleken kunnen worden door Europol. Voor het platform wordt 300.000 euro uitgetrokken.

Vice-President van de Europese Commissie Jacques Barrot vindt dat de nieuwe strategie de 'broodnodige samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten' stimuleert. "De strategie moet de strijd tegen cybercriminaliteit efficiënter maken. Alle deelnemers zullen hun uiterste best moeten doen en volledig moeten meewerken", aldus Barrot. De vice-president zei ook dat er geld komt om de deelnemers te ondersteunen.

Hackende Politie

Nederland steunt een hackende politiemacht zo bleek begin dit jaar. Uit een rondgang van Webwereld langs de kamerfracties kwam naar voren dat de politie op brede steun in de Tweede Kamer kan rekenen voor het hacken van computers van verdachten. Voorwaarde is wel dat de politie zich aan regels houdt.

Het is nog onduidelijk of de EU met het op afstand doorzoeken van computers ook het gebruik van politietrojans bedoelt. Deze methode wordt in Duitsland gebruikt om de computers van verdachten van terreurdaden en zware misdaden te infiltreren. Volgens een analyse van The Register zet de nieuwe Europese strategie de deur open voor het verspreiden van deze politiemalware.

'Trojan onwaarschijnlijk'

Eddy Willems, analist bij Kaspersky, denkt dat het niet zo'n vaart gaat lopen. Volgens hem zal de politie eerder proberen in te breken in een computer van een crimineel als er sterke vermoedens zijn dat er strafbare feiten worden gepleegd. Voor een hackende politiemacht denkt Willems dat er genoeg juridische gronden gevonden kunnen worden.

Opsporing met behulp van trojans acht hij zowel juridisch als praktisch niet snel mogelijk. Volgens de analist zullen er wetten moeten komen om dat mogelijk te maken. "We weten natuurlijk niet of die Trojans van een officiële instantie vandaan komen", legt Willems uit. Hij denkt dan ook dat er zonder open communicatie naar de virusbestrijders een politietrojan weinig kans maakt Hij zou snel in de filters blijven hangen en worden vernietigd.