Tijdens de eurotop in Barcelona hebben de Europese leiders hun goedkeuring verleend aan een ambitieus plan om Europa haar eigen GPS te geven. Met een eigen systeem is Europa minder afhankelijk van de Amerikanen. Het project met de naam Galileo gaat de Europese Unie zo'n drie miljard euro kosten. De Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van de Unie, staat positief tegenover de plannen. Tot nu toe is al 180 miljoen euro geïnvesteerd in het project. De Europese Unie moet nu nog 450 miljoen euro los zien te peuteren bij de vijftien lidstaten. De European Space Agency (ESA) heeft inmiddels ook al 550 miljoen euro toegezegd. Het totaal van deze bedragen is genoeg om Galileo tot 2006 te kunnen ontwikkelen. Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe de enige staten die enigszins dwars liggen. Deze landen hebben nog niet hun onvoorwaardelijke steun voor het project getoond. De Amerikanen hebben al aangekondigd dat ze willen samenwerken met de Europeanen. Als Galileo daadwerkelijk van de grond komt, willen de Amerikanen er zeker van zijn dat de beide systemen met elkaar uitwisselbaar zijn. Het Pentagon waarschuwde in december vorig jaar al voor mogelijke negatieve gevolgen van de Europese plannen. Vijandige staten zouden gebruik kunnen maken van het Europese systeem. Op die manier kunnen ze niet meer gecontroleerd worden door de Amerikanen.