De rechter kan internetproviders bevelen de toegang tot een illegale site voor zijn abonnees te blokkeren. Dat oordeelt het Europees Hof in een cruciaal arrest, met mogelijk grote implicaties voor de cassatiezak tussen stichting BREIN en Ziggo/XS4ALL over de Pirate Bay-blokkade.

De zaak speelt tussen filmmaatschappijen en UPC Oostenrijk, die de site Kino.to moest blokkeren, waar illegale streams worden geserveerd.

Blokkade na afweging grondrechten

Het EU-Hof stelt nu, in navolging van de advocaat-generaal, dat zo'n blokkade niet in strijd is met het Europees recht, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste constateert het Hof dat zo'n blokkade "de vrijheid van ondernemerschap van een internetprovider niet in zijn kern lijkt te raken".

Maar een blokkade moet "dermate doelgericht zijn dat zij bijdraagt tot de beëindiging van de door een derde op het auteursrecht of een naburig recht gemaakte inbreuk", anders komt de informatievrijheid in gevaar.

Doel is: inbreuk verhinderen

Het Hof geeft duidelijk aan dat het doel niet is de blokkade van de site als zodanig, maar het moet de inbreuk door abonnees via die site "verhinderen of minstens bemoeilijken". Echter "niet is uitgesloten dat de [blokkade] niet leidt tot een volledige beëindiging van de op het intellectuele-eigendomsrecht van de belanghebbenden gemaakte inbreuken."

De grote vraag is nu: in hoeverre gaat dit arrest op voor de zaak tussen BREIN en de Nederlandse providers over de Pirate Bay-blokkade?

Analyse en commentaar: Uitspraak EU-Hof cruciaal voor BREIN vs Ziggo/XS4ALL