Het it-geld maakt onderdeel uit van een grotere investeringsronde in het land. In totaal trekt de EIB 235 miljoen euro uit, zo heeft de Europese Unie bekendgemaakt. De 35 miljoen euro zijn bedoeld om het ministerie van Financiën en het Departement van Informatie Technologie Services (DITS) van Cyprus te moderniseren. De financiële injectie is het gevolg van eerdere afspraken tussen de EU en Cyprus. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de verbetering van de it-systemen van de diverse Cypriotische overheidsdepartementen, waaronder investeringen in de fysieke netwerken en hardware. De Cypriotische overheid ziet verbetering van zijn it-systemen als essentieel voor een succesvolle integratie van Cyprus in de Europese Unie en heeft het daarom hoog op de agenda gezet. In totaal trekt de EIB overigens 235 miljoen euro uit. Hiervan is honderd miljoen euro bedoeld om de riolering en aanverwante systemen te verbeteren. Nog eens hetzelfde bedrag is gereserveerd voor energieprojecten.