Het vraagstuk ongevraagde e-mail zorgt al geruime tijd voor onenigheid in de Europese Unie. De Europese Commissie had zich al eerder uitgesproken voor een verbod voor alle lidstaten van de Europese Unie. De leden van het Europese Parlement menen in meerderheid wel dat gekozen moet worden voor een opt-in regeling, maar die gaat niet voor de algehele Unie gelden. De lidstaten moeten zelf bepalen in hoeverre ze opt-in doorvoeren. De Europese Commissie ziet het liefst dat marketeers zich houden aan het zogenoemde opt-in systeem waarbij de consument zelf aangeeft dat hij reclame wil ontvangen. De adverteerdersorganisaties kiezen uiteraard zelf voor de opt-out regeling waarbij ze de consumenten ongevraagd informatie toesturen. De ontvanger moet in dit geval zelf actie ondermenen om van mailinglijsten afgehaald te worden. Dat de afzonderlijke lidstaten nu zelf moeten beslissen welk systeem doorgevoerd gaat worden, kan nadelig zijn voor de consument. Als Nederland besluit voor het opt-in systeem en Frankrijk niet, dan bestaat de kans dat de Nederlandse consument spam via Frankrijk in zijn mailbox krijgt. Met name in landen als Engeland en Duitsland oefent een grote adverteerderslobby druk uit op de beleidsnemers om te kiezen voor opt-out. De Europese marketingbedrijven zien het besluit van de Europese Unie voorlopig als een overwinning. "Voor bedrijven die afhankelijk zijn van reclame via e-mail is dit een overwinning", zegt Axel Tandberg van de FEDMA, de overkoepelende organisatie voor Europese direct-marketingbedrijven. "Het lijkt er op dat het Europese Parlement de verschillen tussen echte spam en direct marketing via e-mail inziet."

Cookies

Een wetsvoorstel dat de ongebreidelde mogelijkheden van cookies indamt, baart de adverteerders op internet ook al geruime tijd zorgen. Het Europese Parlement stemde dinsdag eveneens over het voorstel dat de privacy van de burger beter moet beschermen. De afgevaardigden van het Europese Parlement vonden dat het gebruik van cookies verboden moet worden, tenzij ze alleen gebruikt worden om het surfen in technische zin mogelijk te maken. Ook hier voelen de marketingbureaus zich weer aangevallen. Cookies worden onder meer gebruikt om de bezoeker niet elke keer dezelfde reclamebanner te laten zien. Ook kunnen cookies gebruikt worden om na te gaan waar iemand naar toe surft. Deze stemming van het Europees Parlement is een eerste in een serie besluiten die genomen moeten worden om de privacy van de Europese burger te beschermen.