Microsoft werd in 2004 veroordeeld tot een boete van 497 miljoen euro en moest een versie van Windows XP uitbrengen zonder bijgeleverde Mediaplayer. Bovendien eiste de Commissie dat Microsoft details vrijgaf over de communicatieprotocollen die het gebruikt om zijn serverbesturingssystemen onderling en met desktop clients te laten communiceren.

In 2006 volgde nog een boete van 280,5 miljoen euro voor Microsoft omdat de Europese Commissie van mening was dat Microsoft nog steeds niet voldoende gedaan had om aan de eisen van het vonnis uit 2004 te voldoen. Een van de knelpunten was toen de manier waarop makers van open-sourcesoftware gebruik konden maken van de door Microsoft gepubliceerde informatie over de communicatieprotocollen.

Maar volgens de Commissie heeft Microsoft open-sourcesoftwareontwikkelaars nu toegang geboden tot de interoperabiliteit-gegevens, zoals in 2004 werd geëist. Bovendien zijn de royalties die voor gebruik van de informatie betaald moeten worden, gereduceerd tot een eenmalige betaling van tienduizend euro. Ten slotte, zo verklaarde de Commissie, zullen de royalties voor een wereldwijde licentie, inclusief patenten, ook sterk verlaagd worden.

De Commissie reageerde content. "Microsoft heeft eindelijk ingestemd met drie substantiële veranderingen waardoor ze het besluit uit 2004 nakomen."