Met de nieuwe regels wordt het eenvoudiger voor ondernemers om hun producten online te verkopen in alle lidstaten van de EU. Uitgangspunt daarbij is dat de handelaar moet voldoen aan de regels die gelden in het vestigingsland. Het is dus niet noodzakelijk om te voldoen aan alle verschillende wetten die gelden in de 15 lidstaten. Consumentenorganisaties zijn hier minder blij mee. Zij hadden graag gezien dat de webhandelaar moet voldoen aan de regels in het land waar de consument/klant zich bevindt. (Zie nieuws van 8 november.) Hostproviders verantwoordelijk voor klanten De regels maken voorlopig ook een einde aan de discussie over de verantwoordelijkheid van internetproviders voor het gedrag van hun klanten. Recent werd een verhit debat gevoerd omdat stemmen opgingen de ISP's verantwoordelijk te stellen voor alles wat de klanten online doen, dus ook het verspreiden van kinderporno en illegale software. Besloten is onderscheid te maken tussen traditionele internetproviders, die enkel internettoegang aanbieden, en zogenoemde hostproviders, die ruimte op webservers verhuren. Hostproviders worden wel verantwoordelijk geacht voor de inhoud van sites die klanten bij hen stallen. ISP's zijn niet aansprakelijk als er illegaal materiaal op hun cache-servers staat. Zodra een hostprovider ontdekt dat een klant illegale zaken aanbiedt op zijn webstek dient die site te worden verwijderd. Onder druk van de Fransen is een regel opgenomen die hostproviders verplicht een lijst met klanten af te staan als de autoriteiten daarom vragen. Zweden, Denemarken, Belgïe en Nederland hadden liever strengere regelgeving gezien. De vier landen willen meer verantwoordelijkheid voor de ISP's. Afgesproken is nu dat over een paar jaar deze zaak nog eens te bekijken. Spam geregeld Ook op spam-gebied is de kogel nu door de kerk. Alle Europese landen moeten een opt-out register aanleggen. Burgers kunnen dus laten weten geen ongevraagde e-mail te willen ontvangen. Marketeers dienen voor zij per e-mail hun producten willen aanprijzen het te gebruiken adresbestand naast het opt-out register te leggen. (Zie nieuws van 2 september.) De richtlijnen gaan nu naar het Europees Parlement. Na goedkeuring zal de raad van ministers de regels formeel aannemen. Waarschijnlijk gebeurt dat in de loop van volgend jaar.