In een ministersverklaring wordt opgeroepen tot "interoperabele publieke diensten" die een "open en transparante overheid" benadrukken. Verderop schrijven de ict-ministers dat Europa "open standaarden en interoperabele systemen" moet aanjagen.

Binnen de Europese Commissie heerst onduidelijkheid over open standaarden. Eurocommissaris Kroes staat bekend als een voorstander van verplichte open standaarden, maar de Semantic Interoperability Centre Europe, een werkgroep die wordt aangestuurd door de Commissie, heeft vooralsnog een andere koers gekozen.

De werkgroep is bezig met het European Interoperability Framework (EIF), dat richtlijnen biedt aan overheden over hoe ze ICT-keuzes moeten maken. Het raamwerk moet deze zomer worden afgerond.

Open standaarden geschrapt

Eind 2009 lekte een niet-publieke conceptversie van EIF uit, waaruit bleek dat het gebruik van open standaarden niet langer een eis is. In de open source gemeenschap werd met verbazing gereageerd op het schrappen van open standaarden.

Kroes heeft altijd publiekelijk haar steun uitgesproken voor open standaarden, en heeft ook te kennen gegeven de ministerverklaring te steunen. De verklaring, die ook vele andere ICT-onderwerpen betreft, noemt ze "een mijlpaal, een crucial bouwsteen voor een echte Europese Digitale Agenda".

Digitale Agenda

De verklaring van de ministers is van belang voor het opstellen van de Digitale Agenda die Kroes voorbereidt, waarin ze haar programma voor de komende vijf jaar zal toelichten.

Overheden zijn de belangrijkste afnemers van ICT-leveranciers, en Europese steun voor open standaarden zouden daarom een enorme boost zijn voor bedrijven die zich toeleggen op open standaarden.

Nu hebben leveranciers als Microsoft nog een ijzeren greep op veel overheids-ict, ook vanwege het feit dat migreren moeilijk is door het gebruik van gesloten standaarden.

Lobbygroep

De European Committee for Interoperable Systems (ECIS), een lobbygroep voor open standaarden, is enthousiast over de ministersverklaring. ECIS hoopt dat Kroes de verklaring voor open standaarden in haar Digitale Agenda opneemt.

De Business Software Alliance (BSA) noemt de ministerverklaring gebalanceerd. Het gaat volgens de BSA verder dan de "steriele ideologie" die voorheen de discussie over open standaarden versus proprietary software beheerste.

Granada Ministerial Declaration on the European Digital Agenda: Agreed on 19 April 2010