De Wereld Handelsorganisatie WTO oordeelt dat de klachten van de VS, Japan en Taiwan terecht zijn. In 2008 klaagden deze landen dat Europa de wereldhandel in techproducten- en electronica verziekt door onterecht hoge invoerbelastingen te heffen op allerhande apparaten. De heffing varieert van 6 tot 14 procent en geldt ondermeer voor lcd-schermen, settopboxen en digitale videorecorders en multifunctionals (printers die ook kunnen kopiëren en faxen).

Het gaat om producten die volgens de Verenigde Staten vallen onder de Information Technology Agreement (ITA), die onder andere is getekend door de VS en de EU.

Gesteggel over definities

Het probleem schuilt in het meningsverschil tussen de EU en de VS over welke producten wel en niet onder de ITA vallen. Volgens de EU vallen apparaten niet meer onder de regels van ITA wanneer zij verbeterd worden en nieuwe functionaliteiten bevatten. Zo vallen bovenstaande producten volgens de EU onder de categorie consumentenelektronica, waarop wel invoerbelasting mag worden geïnd.

Maar de WTO oordeelt nu dat Brussel die ITA-regels niet correct heeft toegepast om zo belastingen te kunnen heffen. De klagende landen ondervinden hierdoor grote schade. De totale wereldmarkt voor techproducten is naar schatting circa 1 biljoen euro. Europa heeft in 2007 voor ongeveer 8 miljard euro aan producten ingevoerd waarover onterecht importbelasting is opgestreken.

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de uitspraak. Mogelijk worden de vermelde apparaten in Europa goedkoper voor de consument, maar Brussel kan nog in beroep gaan tegen de WTO-uitspraak. EU-officials zeggen tegen de Wall Street Journal zich nog te beraden op stappen maar stellen wel dat het oordeel geen duidelijkheid schept over de kwestie. Waarschijnlijk wil de EU het ITA-verdrag openbreken en helemaal opnieuw onderhandelen.

Wraakheffing op kaas en wijn

In juli deed de WTO al uitspraak over de klachten van Taiwan tegen Europa inzake illegale importheffing op LCD-schermen. Ook die klacht werd gegrond verklaard.

Als Europa geen gehoor geeft aan het oordeel van de WTO, dan mogen de klagende landen hun schade compenseren door invoerbelastingen te gaan heffen op allerhande Europese producten, zoals auto’s, medicijnen, kaas en wijn.