Een nieuwe Europese richtlijn over de elektronische privacy van burgers had eind oktober al in werking moeten zijn. Nederland en acht andere landen zijn echter te traag geweest met het invoeren. De Europese Commissie heeft daarom nu de officiële klachtenprocedure in werking gesteld. Hiermee maant de commissie Nederland haast te maken met de invoering van de nieuwe regels. Deze nieuwe regels hebben onder meer betrekking op spam, het gebruik van cookies en de gespreksgegevens van mobiele telefoons. "De nieuwe richtlijn is een belangrijk element in de nieuwe wetgeving voor elektronische communicatie", aldus Eurocommissaris Erkki Liikanen. "Het is belangrijk dat lidstaten de gelijke wetgeving hanteren over onderwerpen als spam. Dit versterkt het vertrouwen in e-commerce en elektronische diensten." De richtlijn werd in juli 2002 al door het Europees Parlement goedgekeurd en omvat Europese richtlijnen voor de bescherming van onder meer internetgegevens. Slechts zes van de vijftien EU-landen hadden de richtlijn eind oktober geïmplementeerd. De landen die nog niet aan de eisen voldoen, worden geacht binnen twee maanden op de aankondiging van de EU te reageren.