Volgens EU commissaris Viviane Reding is 'toegang tot websites essentieel voor veel Europeanen'. "Maar velen kunnen simpelweg geen gebruik maken van de mogelijkheden door hun handicap. Zolang niet iedereen het web op kan zullen veel mensen geen gebruik kunnen maken van de voordelen van het internet."

Vooral ouderen hebben volgens de EU een probleem: De gemiddelde leeftijd van de Europese bevolking stijgt steeds meer. Naar verwachting zal 25 procent van de bevolking in 2020 ouder zijn dan 65 jaar. Dat is de leeftijd waarop veel mensen niet meer van een scherm kunnen lezen of bijvoorbeeld niet meer met met een muis kunnen omgaan omdat de motoriek achteruit gaat, meldt de EU op zijn site.

Makkelijk te verhelpen

Volgens Reding zijn deze problemen op simpele wijze te verhelpen. Zo zou de tekst standaard groter afgebeeld kunnen worden op een site. Daarnaast moeten de teksten uitgesproken kunnen worden met behulp van spraaksoftware en moet er beter met een toetsenbord genavigeerd kunnen worden op een site dan nu het geval is.

Deze week is is een inspraakprocedure gestart waar uit moet komen welke acties de lidstaten kunnen ondernemen om het web toegangkelijker te maken. Naast betere sites kijkt de EU ook naar het gebruiksgemak van bijvoorbeeld digitale televisie.