Veel lidstaten zien het plan van eurocommissaris Neelie Kroes voor één uniforme Europese telecommarkt niet zitten. In de zogenaamde Telecomraad van donderdag bleek dat veel ministers van lidstaten bezwaren hebben tegen de voorgestelde verordening van de Europese Commissie. Het doel wordt weliswaar omarmd, maar het middel niet.

Te gehaast, te radicaal, te onzeker

Het plan is te radicaal, de uitkomsten zijn onzeker, er is onvoldoende onderbouwing en onderzoek en de prioriteit moet liggen bij bestaande maatregelen en beleidsvoorstellen die al verder zijn gevorderd, zo kan de kritiek worden samengevat.

Veel ministers onderstreepten de noodzaak van stabiliteit en voorspelbaarheid voor investeerders. Het doel van een uniforme markt zou ook binnen de huidige richtlijnen en regels gerealiseerd kunnen worden. Ook geven ze prioriteit aan andere plannen, zoals invoer van elektronische identificatie en het goedkoper maken van breedbanduitrol.

Telecomconsolidatie bedreigt concurrentie

Veel regeringen maken zich zorgen dat de consolidatie in de telecommarkt die het plan voorziet negatief zal uitpakken voor kleinere providers, kleinere markten en de keuze voor consumenten zal beperken, meldt de Raad van Ministers in een verslag.

Recent schreef minister Henk Kamp aan de Tweede Kamer dat hij voorzichtig positief was over het voorstel van Kroes, ook aangaande de omstreden netneutraliteit, die nauwelijks zou afwijken van de Nederlandse versie. Wel is het kabinet tegen de voorgestelde deregulering van de breedbandmarkt.

Minister Kamp liet verstek gaan

Overigens was Kamp zelf niet bij de Telecomraad aanwezig, in tegenstelling tot veel collega-ministers die wel afreisden naar Brussel. Kamp had andere verplichtingen, aldus een woordvoerder van het departement. Een diplomaat, 'de plaatsvervangend permanente vertegenwoordiger', behartigde de zaak voor Nederland.

Zowel de Raad van Ministers als het Europarlement moeten het plan goedkeuren. Dat zou vóór mei volgend jaar kunnen gebeuren, hoopt Kroes, maar die deadline lijkt kansloos, zeker gezien bovenstaande kritiek van de lidstaten.