Het programma, dat in 2009 van start moet gaan, is een voortzetting en upgrade van het al bestaande Safer Internet programma uit 2005. Het wil illegale content afschermen voor argeloze kinderogen en schadelijke zaken als grooming tegengaat. Vooral (seksuele) kindermishandeling krijgt prioriteit.

Input vereist

Safer Internet steunt vooral op de input van gebruikers. Het biedt speciale contactpunten waar kinderen, ouders en leraren de mogelijkheid hebben om schadelijke sites en mensen op het net te melden.

Volgens Europese Commissievoorzitter José Manuel Barroso moet het programma nodig het bewustzijn van de risico's van het internet verhogen. "Meer en meer Europese kinderen en jongeren gebruiken online-technologie thuis of op school. Zij, en hun ouders en leraren moeten geïnformeerd worden over de mogelijkheden en risico's waar ze mee te maken krijgen,' zo zegt hij in een persbericht.

Ouderwets

AOL Europa heeft kritiek op de wijze waarop mensen zaken kunnen melden aan de contactpunten. Een telefonische 'hotline' is erg gedateerd volgens het bedrijf. Zeker in een 2.0 wereld waarin online gemeenschappen zelf al vaak illegale content aangeven bij providers of justitie. AOL vindt dan ook dat de EU zich meer moet verdiepen in de technologie van vandaag, zodat het makkelijker wordt om schadelijke content te melden.

Microsoft webfilters

Microsoft reageert positief. De firma moedigt het creëren van bewustzijn van risico's bij ouders aan, maar begrijpt tegelijkertijd niet waarom de ongerustheid bij het publiek niet resulteert in het omarmen van webfilters. Die zijn, zo benadrukt het bedrijf, nu al breed beschikbaar, terwijl slechts 10% van de huishoudens met kinderen deze filters installeert. De softwaregigant adviseert dan ook meer onderzoek te doen naar de reden waarom de beschikbare middelen niet gebruikt worden,en de conclusies hieruit mee te wegen in het Safer Internet plan.

EU is te log

Yahoo staat ook positief tegenover het plan, maar benadrukt de traagheid waarmee de EU soms werkt. Een stevige versnelling in deze processen ziet Yahoo! dan ook graag tegemoet. Daarnaast betwijfelt het zoekbedrijf of illegale content van buiten de EU wel goed wordt bestreden, en pleit voor betere internationale samenwerking tussen de EU en andere staten.

Naming and shaming

European Schoolnet (een samenwerking tussen de 28 Ministeries van Onderwijs in de EU) ziet educatie en voorlichting als de beste manier om kinderen bewust te maken van de gevaren van het internet. Maar het moet dan voor 100% gefinancierd worden door de Europese Commissie, zodat er geen commerciële belangen bij van pas komen. European Schoolnet ziet dan ook weinig heil in maatregelen om online illegale praktijken tegen te gaan. In plaats daarvan zou er meer 'naming and shaming' moeten komen, om zo de hosts en aanbieders aan te pakken.

Het vernieuwde Safer Internet programma loopt van 2009 tot 2013.