De Europese Commissie heeft vandaag een online project gestart waarbij wetenschappers makkelijk online toegang kunnen krijgen tot data afkomstig uit onderzoeken die zijn gehouden binnen de EU. De commissie wil er zeker van zijn dat onderzoekers toegang krijgen tot alle data afkomstig van de Europese onderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van het zevende Research Framework Programme (FP7).

Vijfde vrijheid

"Gemakkelijke en gratis toegang tot de nieuwste kennis op strategische gebieden is cruciaal voor de competitiviteit van research binnen de EU. Deze open toegang-pilot is een belangrijke stap naar het bereiken van de 'vijfde vrijheid', het vrije informatieverkeer tussen lidstaten, onderzoekers, de industrie en het grote publiek", aldus Janez Potoènik, EU Commissaris voor wetenschap en onderzoek.

Viviane Reding, EU Commissaris voor Informatiesamenleving en Media: "De snelle ontwikkeling van digitale technologie biedt ongekende mogelijkheden voor het snel en efficiënt delen van informatie. Ons project zal gebruik maken van deze mogelijkheden, waardoor het makkelijker wordt voor onderzoekers, de industrie en beleidsmakers om globale kwesties zoals klimaatsveranderingen het hoofd te bieden."

Reading is vooral enthousiast over het feit dat wetenschappelijke uitgevers steeds meer gebruik maken van nieuwe manieren om informatie te delen en te verspreiden, waarbij er nauw wordt samengewerkt met onderzoekers als het gaat om vrije toegang tot informatie.

Verplichte openheid

De online pilot die vrije toegang tot informatie mogelijk maakt zal lopen tot 2013, het eind van FP7. Ontvangers van subsidies zijn verplicht de resultaten van hun FP7-onderzoek in een online database op te slaan, waarna deze beschikbaar wordt voor het publiek na een embargo van zes tot twaalf maanden. Het embargo is ingesteld zodat wetenschappelijke publicaties geen inkomsten mislopen.

Toegang tot onderzoeksresultaten was voorheen alleen mogelijk via een abonnement op wetenschappelijke publicaties. Het online project kan de impact verhogen van de 50 miljard de EU investeert in onderzoek en ontwikkeling door tijd en geld te besparen bij het verspreiden van onderzoeksresultaten.