De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) laat zijn onvrede kennen over het omstreden ACTA-plan (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). Dat is een geheim verdrag in wording, voor een vergaand beleid om internetpiraterij te bestrijden. Daarbij worden onder meer isp's betrokken bij preventie en handhaving.

"Intellectueel eigendom is belangrijk voor de maatschappij en moet beschermd worden, maar dat moet niet ten koste gaan van individuele fundamentele rechten op privacy en databescherming", schrijft Hustinx in een verklaring (pdf).

Uitgelekte concepttekst

Hustinx's woorden volgen op het uitlekken van een ACTA-concepttekst. Daarin staan plannen om internetproviders aansprakelijk te stellen voor de content die gebruikers op hun netwerk down- en uploaden. Om strafvervolging te voorkomen moeten providers bewijzen dat ze schending van auteursrechten trachten te voorkomen. Het afsluiten van iemands internetverbinding wordt door de ACTA-tekst genoemd als voorbeeld hoe op te treden tegen internetpiraterij.

Hustinx vreest juist dat het ACTA-verdrag leidt tot gedwongen three-strikes-beleid door providers. De toezichthouder vindt dat deze "excessieve maatregel" een gevaar is voor de rechtsgang en dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is.

Achterkamertjes

Als alternatief voor non-stop dataspionage zoals de ACTA voorstaat, pleit Hustinx voor minder ingrijpende maatregelen, zoals ad hoc controles. Daarnaast moet het debat over ACTA publiekelijk en transparant gevoerd worden, en niet in achterkamertjes zoals dat tot op heden gebeurt.

De geheime ACTA-onderhandelingen zijn al sinds 2007 gaande. Aan tafel zitten onder meer de Verenigde Staten, de Europese Unie, Japan, Canada en Zuid-Korea. Dit overleg functioneert buiten de bestaande instituten om, zoals de G8, de wereldhandelsorganisatie WTO en de intellectuele eigendomsorganisatie van de VN, de WIPO. Waarschijnlijk zal het Europees Parlement, en niet de Tweede Kamer, mogen stemmen over dit overkoepelende en verstrekkende verdrag.

Geen openheid

Hustinx is "teleurgesteld" dat de Europese Commissie hem nooit op de hoogte heeft gesteld van de onderhandelingen. De Consumentenbond heeft vorige week in een brief aan de regering openheid van zaken geëist over ACTA. Tot nu toe weigert EZ inhoudelijke openheid omtrent ACTA.