De EC heeft aangegeven het huidige systeem onder de loep te willen nemen om de concurrentie te bevorderen. Volgens de Commissie is het voldoende als nationale partijen, zoals in Nederland de Buma/Stemra, hun huidige werkwijze aanpassen. Het EP vindt dat echter niet ver genoeg gaan.

"Ik ben niet blij met deze zachte aanpak van de Commissie", stelt de Hongaarse socialist Katalin Levai. "Deze sector groeit voortdurend qua economisch belang." Woordvoerder van het Parlement Federico de Girolamo vindt dat 'er meer nodig is dan een losjes opgestelde wet'. "Een dwingend juridisch instrument is hierbij noodzakelijk."

Binnen de huidige situatie moeten auteursrechthebbenden, zoals muzikanten en uitgevers, zich wenden tot de eigen nationale organisatie om hun geld te krijgen van de online en offline verkopen. Deze nationale organisaties moeten de royalties innen bij andere landen. Deze partijen vinden het huidige systeem goed functioneren.

De EC onderzoekt al jaren het huidige systeem maar durfde tot op heden niet in te grijpen. De Commissie is bang dat inmenging zorgt voor vertraging in deze snel ontwikkelende markt. "We moeten niet het potentieel van de online markt frustreren met een star systeem", stelt Vladimir Spidla, Europees Commissaris van Werkgelegenheid.

"We willen ook helemaal geen wetten die zorgen voor compleet vrije concurrentie", stelt Federico de Girolamo gerust. "We willen een wet die enerzijds zorgt voor gezonde concurrentie maar anderzijds garandeert dat er in Europa culturele diversiteit blijft en kleine artiesten ook een kans hebben. Deze groep artiesten lopen gevaar wanneer de royalties substantieel naar beneden gaan."

De Europese Commissie lijkt vooralsnog weinig te voelen voor dergelijke wetgeving. "De voorzitter van de Commissie Jose Mauel Barroso is benaderd door bedrijven uit de muziekindustrie. Deze hebben hem op het hart gedrukt niets voor een dergelijke wet te voelen", zegt een anonieme bron die op de hoogte is van de plannen.