Sinds het opstellen van het Information Technology Agreement in 1996 is de wereldwijde handel in elektronica met 150 procent toegenomen van 600 miljard naar 1,5 biljoen. De overeenkomst moet leiden tot een afname van de heffingen op apparaten die door bedrijven worden gebruikt. Maar veel producten die onder ITA vallen zijn inmiddels ook doorgebroken op de consumentenmarkt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om flat-screens, geïntegreerde kopieermachines en printers en digitale set-top boxes.

De EU heeft inmiddels op veel producten al invoerheffingen ingesteld, met het argument dat zij niet langer uitsluitend voor zakelijke gebruik bestemd zijn, en daarom niet in aanmerking komen voor de lage importheffingen.

Afgelopen mei haalde de EU daarmee al de woede van de VS en Japan op de hals. Het tweetal diende toen een arbitrageverzoek in bij de Wereld Handelsorganisatie (WTO) in Geneve.

Nieuw verdrag lost bestaande problemen op

Door te vragen om een nieuwe overeenkomst hoopt de EU een duur handelsconflict te voorkomen. "Wij staan open voor een discussie over de producten waar de VS en Japan over klagen, maar we willen dat in een multilateraal forum doen, niet op bilaterale basis", zei Peter Power, woordvoerder voor handelszaken voor de Europese Commissie.

Japan en de VS willen geen overleg over een nieuw akkoord, maar ze willen hun klachten direct met de EU afhandelen en desnoods voor de WTO.

"We zitten nu met een dubbele procedure voor de WTO. Er is zowel een juridisch conflict als mutlilaterale discussies gaande. Dat zouden twee verschillende trajecten moeten zijn. Ik denk dat het erg moeilijk wordt voor de VS om een heroverweging van de ITA nu af te wijzen," zei Power.

De verantwoordelijke afdelingen van de VS en Japan waren niet onmiddellijk beschikbaar voor commentaar.

Technische eisen

De EICTA (European Information and Communications Technology Association) waarschuwt ook al meerdere jaren voor mogelijke problemen met de handel in IT-goederen. Naast het conflict over heffingen, heeft de brancheorganisatie gewaarschuwd voor een mogelijke handelsoorlog tussen de EU en Japan over technische eisen die aan producten worden gesteld. Japan en Zuid Korea hebben die methodes in het verleden gebruikt om Europese producten te weren.

Volgens een recent onderzoek van de EICTA heeft het Finse Nokia vanwege deze barrières nauwelijks toegang tot de Japanse markt, hoewel Japanse fabrikanten wel volop in Europa actief zijn.

Het ITA reguleert dergelijke handelsbarrières niet, maar de Europese Commissie wil die nu juist regelen.