Volgens bronnen binnen de EU zijn er alleen kleine veranderingen nodig, zo meldt Reuters. Ook zullen er aanbevelingen worden gedaan voor regelgeving van gelijkwaardige online diensten. Passport kwam onder vuur omdat de dienst de gegevens als wachtwoorden en creditcardgegevens van gebruikers voor verschillende online diensten in één database bijeen brengt. De EU onderzoekt al sinds het begin van vorig jaar of de gebruikers van Passport bewust zijn van het feit dat hun gegevens soms ook door derden worden gebruikt. Als de aanbevelingen door de EU worden overgenomen, is dit gunstig voor andere online autorisatiesystemen als bijvoorbeeld die van Liberty Alliance, een samenwerkingsverband van zeventig bedrijven, waaronder Sun en Hewlett-Packard. In de VS moest Microsoft van de Federal Trade Commission (TFC) Passport wel aanpassen. Microsoft moest de informatie die het zijn klanten verstrekt bij het aanvragen van een Passport-account veranderen. Ook moest de dienst beter worden beveiligd.