Namens de fractie spreekt ICT-specialiste Elly Plooij haar 'zorgen uit over de deskundigheid van de rechtspraak op het gebied van internet'. "Het bedrijfsleven is afhankelijk van de interpretatie van bestaande wetgeving door de rechter. Nieuwe bedrijvigheid staat of valt met een deskundige interpretatie van regelgeving", aldus Plooij in een gesprek met WebWereld. Rechters moeten in alle delen van hun opleiding college krijgen over de interneteconomie, vindt de liberale europarlementariër. "Gezien de snelheid van het medium moet het een onderdeel zijn in alle facetten van het onderwijs. Zowel de universitaire rechtenstudie als de RAIO opleiding en de nascholingscursussen bij het SSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging - red)." Plooij pleit niet voor internetrecht als afstudeerrichting. "Het zou wel een specialisatie kunnen zijn", zegt de politica. "Rechters moeten ook zelf internet gaan gebruiken, de overheid doet te weinig met computers. De misdaadwereld is allang networked" Aanpak op niveau van lidstaten Onderwijs valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele lidstaten, weet Plooij. "De landen kunnen de opleidingen wel op elkaar afstemmen en van elkaar leren. Er zal zeker wat overlap zijn." Omdat onderwijs een aangelegenheid is van de lidstaten – dus niet van de Europese Unie - heeft Plooij weinig zeggenschap, maar wel invloed. "De Eurofractie zal haar mening zeker delen met de collega's in Den Haag", aldus de europarlementariër. "Het Informatietechnologierecht staat nog in de kinderschoenen, daar kunnen ook rechters niets aan doen", zegt Plooij. Bovendien verandert het internetlandschap continu. "Je moet je er voortdurend in verdiepen om op de hoogte te blijven." Concrete plannen om de scholing van rechters up-to-date te brengen heeft Plooij niet. "Maar het zal zeker onderwerp van gesprek zijn." Wellicht dat de VVD-europarlementariër het onderwerp inbrengt op een bijeenkomst van de European Internet Foundation (EIF), een denktank voor politici opgericht door ruim 50 leden van het Europees Parlement waarin ook bedrijfsleven en gebruikers participeren. Plooij is voorzitter van het EIF. Kritiek niet nieuw Plooij is niet de eerste met kritiek op de kennis van rechters. Gijs Graafland, directeur van 'domeinmakelaardij' NameSpace, uitte in een interview met WebWereld eerder onvrede over de netkennis bij de rechterlijke macht. "Rechters zijn 55-plussers die nog niet eens weten waar de aan- en uitknop van hun computer zit", aldus Graafland. Het ministerie van Justitie maakt zich minder druk. "Rechters moeten verstand hebben van recht", reageert Justitie-woordvoerder Wijnand Stevens. "Wat offline geldt, moet ook online gelden." Over de kennis bij rechters is Stevens kort. "Het komt vaker voor dat een rechter een zaak krijgt waar hij geen verstand van heeft. Dan kan hij op bezoek gaan bij bedrijven of een getuige deskundige inschakelen om de kennis te vergaren." Volgens Stevens 'loopt er wel het een en ander bij het SSR'.Eerdere relevante berichten: Uitstel in megazaak om domeinnamen van NameSpace (07 juni 2000) Recalcitrant Name Space weigert vonnis te volgen (16 mei 2000) Name Space verheugt zich op rechtszaak om domeinen (09 mei 2000)