De EuroISPA meent dat de uitspraak een stap terug in de tijd is. Het overkoepelende orgaan van Europese internetproviders heeft aan commissaris Vitorino (Justitie) gevraagd de uitspraak van de Franse rechter in de zaak tegen Yahoo tegen het licht te houden. Yahoo moest op last van de Franse rechter een deel van zijn veilingsites afsluiten voor Frans publiek. Op de veilingsites worden spullen uit de Tweede Wereldoorlog aangeboden. Dat is in strijd met de Franse wetgeving. Hans Leemans, vice-voorzitter van de EuroISPA, zegt in een persverklaring over de zaak: "Hoewel de EuroISPA de strijd tegen extremisme en illegaal gebruik van het internet volledig steunt, zorgt deze uitspraak ervoor dat we met internet in Europa eerder terug in de tijd gaan dan vooruit." De EuroISPA doelt op de voortdurende regionalisering van het internet. Bepaalde zaken worden volgens de EuroISPA steeds meer een aangelegenheid van lokale overheden terwijl het internet juist als een wereldwijd medium gezien moet worden. Hoewel het Franse gerechtshof zich ervan bewust was dat de maatregel die nu genomen is slechts een deel van de Franse surfers afsluit (namelijk de minder ervaren websurfer), heeft het toch de beslissing genomen. De uitspraak heeft volgens de EuroISPA absoluut geen effect op de internetter die zijn weg op het web redelijk goed kent. De uitspraak kan ook van invloed zijn op gebruikers die niet direct onder de Franse wetgeving vallen. Dit soort uitspraken zorgt alleen maar voor verwarring en onduidelijkheid onder alle internetgebruikers, meent de EuroISPA. De EuroISPA wil nu dat de Europese Commissie ervoor zorgt dat de Franse overheid zich gaat houden aan de regels die op dit gebied in Europa gelden. 'Actief nagaan waar iemand vandaan komt als hij over internet surft is daarbij niet gewenst en zorgt er voor dat er grenzen opgetrokken worden in een grenzeloos Europa', aldus de EuroISPA.