Een en ander blijkt uit een recent onderzoek van het Engelse Inteco. Voor het onderzoek zijn in 1997 40.000 consumenten in Frankrijk, Engeland en Duitsland ondervraagd. Hoewel de televisie in veel Europese huishoudens een vaste plaats heeft verworven is dat geen teken dat men ook via die TV van het Internet wil genieten, zegt Adam Daum, consultant bij Inteco. In 2001 is het aantal huishoudens met Internet-toegang via een PC in Frankrijk, Duitsland en Engeland respectievelijk 3,1, 6,8 en 4,6 miljoen, terwijl slechts 1,3 miljoen huishoudens op een andere manier toegang hebben tot het net in Frankrijk en Engeland, blijkt uit het onderzoek. In Duitsland ligt dat aantal op 1,6 miljoen. De belangrijkste reden dat de PC de voorkeur blijft genieten is dat de grootste vraag naar Internet-toegang komt uit huishoudens die een PC hebben staan. Niet elk huishouden wil echter het net op, en de mogelijkheid dat dat via de televisie kan zal niet iedereen over de streep trekken. Inteco verwacht dat de set-top-box niet per definitie een stijging in het aantal tv-Internetters teweeg brengt. "Daarnaast is het prijskaartje dat aan de toegang hangt een factor die gebruikers tegenhoudt", aldus Daum. "De Internetmarkt buiten de PC om is niet al te groot." Hij constateert dat tv-kijkers nieuwsgierig zijn naar het medium Internet, maar dat de prijzen van de apparaten en maandelijkse kosten te hoog zijn. Hoewel deze kosten niet hoger zijn dan voor een PC is de drempel om die kosten te betalen lager wanneer een PC voor Internet-toegang wordt gebruikt. "Providers zullen de tv-decoders en toegangskosten moeten subsidiëren als ze willen dat men massaal online gaat. Deze subsidie kan worden terugverdiend met bijvoorbeeld advertentieverkopen of door een percentage van online verkopen af te snoepen", aldus Daum. Waar volgens Daum wel toekomst in zit is digitale televisie. Dit neemt in Europa toe, en als in de toekomst digitale tv-toestellen worden verkocht die de Internet-decoder hebben ingebouwd worden mogelijk meer kijkers overgehaald het Internet op te gaan. "Ook de aanvullende interactieve diensten van omroepen halen kijkers over", meent Daum. In Microsofts WebTV ziet Daum weinig heil, omdat de service niet de combinatie biedt tussen digitale tv-kanalen en interactieve diensten die de consument uiteindelijk wil. "Microsoft en andere set-top-fabrikanten zouden er slim aan doen overeenkomsten te sluiten met omroepen om de technologie te integreren in een algemeen platform," vindt Daum. Huishoudens met PC-gebaseerde Internet-toegang in 1997 en 2001* 1997 2001* Frankrijk: 0,7 3,1 Duitsland: 2,1 6,8 Engeland: 1,5 4,6 Huishoudens met tv-gebaseerde Internet-toegang in 2001*, maar zonder PC Frankrijk 1,3 Duitsland 1,6 Engeland 1,3 * schattingen gebaseerd op onderzoek Inteco. Aantallen in miljoenen.