Het EP beslist volgende week of het gebruik van cookies illegaal is of niet. Wanneer het gebruik van cookies inderdaad binnen de Europese Unie wordt verboden, kunnen bedrijven waardevolle informatie verloren zien gaan. Cookies zijn kleine bestandjes die door browsers worden gebruikt om informatie over gebruikers en het surfgedrag op te slaan. Uit onderzoek van het Engelse Interactive Advertising Bureau blijkt dat bedrijven in Engeland alleen al 273 miljoen dollar schade kunnen leiden, mochten cookies worden verbannen. Het gebruik van cookies kan voorkomen dat mensen keer op keer dezelfde gegevens hoeven in te vullen wanneer zij regelmatig dezelfde websites bezoeken, zoals e-commerce websites. Het mogelijke verbod op cookies maakt deel uit van een groter pakket aan maatregelen, gebaseerd op een rapport over databescherming. Dit rapport, opgesteld door Marco Cappato, lid van het Italiaanse parlement, behandelt onder andere ook spam. Volgens dit rapport is het gebruik van cookies een inbreuk op de privacy van mensen.