Volgens de commissie wordt er nog maar mondjesmaat gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot elektronisch aanbesteden. In de meeste Europese landen werken overheden nog met dikke stapels papier. Dat is met name voor Europese aanbestedingen belemmerend, vindt de commissie.

Overheden kunnen bij het inkopen van goederen, diensten en openbare werken openbaar aanbesteden. De wetgeving daaromtrent is per land opgesteld, maar moet voldoen aan de aanbestedingsrichtlijnen van de Europese Unie. In Nederland wordt onder meer gewerkt aan de nieuwe aanbestedingsregels, de ARBIT.

Europees aanbesteden

Boven bepaalde bedragen is het overheden verplicht om Europees aan te besteden. Dat gaat al snel, omdat de grensbedragen afhankelijk van welke overheid de aanbesteding doet, liggen tussen de 100.000 en 200.000 euro. Die drempelbedragen zijn in de afgelopen jaren overigens trapsgewijs verlaagd.

Volgens de EC kan het hele aanbestedingsproces veel simpeler, voor zowel overheden als bedrijfsleven. In een discussiestuk, dat deze week is gepubliceerd, zegt de EC het aantrekkelijker te willen maken voor overheden om van elektronisch aanbesteden gebruik te maken. Daartoe moet ook de inkoopprocedure worden vereenvoudigd. De belemmeringen voor het bedrijfsleven om deel te nemen aan elektronische aanbestedingen in andere landen moeten worden weggenomen.

Eigen systemen

Overheden die nu wel gebruik maken van vormen van elektronisch aanbesteden, maken veelal gebruik van eigen systemen en netwerken en die houden niet altijd rekening met bedrijven uit andere landen, stelt de commissie. Daarom wil het maatregelen nemen om dergelijke drempels weg te halen.

Zo kunnen bepaalde elektronische documenten worden gevraagd, terwijl die niet of nauwelijks in sommige Europese landen zijn te verkrijgen. De EU-landen zouden samen oplossingen moeten uitwerken om problemen met het gebruik van verschillende technologieën te vermijden.

Burgers kunnen inspreken

Het discussiedocument, het zogeheten green paper, staat tot 31 januari open voor consultatie. Daarna wil de commissie concrete stappen nemen. De overstap naar zogeheten e-procurement is onderdeel van de digitale agenda van Eurocommissaris Neelie Kroes. Volgend jaar moet er een white paper aangenomen worden waarin conrete stappen zijn geformuleerd om e-procurement EU-breed in te voeren.

Een eerste technologische stap is al gezet. Met het publiceren van de green paper is ook een database live gezet die informatie verschaft over de verschillende certificaten en documenten die door overheden worden gebruikt in Europa. Deze database, eCertis genoemd, is gratis te gebruiken door Europese bedrijven als zij zich willen inschrijven op aanbestedingen in een ander EU-land.