Om files en autoongelukken te bestrijkden, heeft de Europese Commissie besloten om in Europa een gedeelte van het radiospectrum te reserveren voor communicatiesystemen in voertuigen.

Voertuigen waarschuwen elkaar

In de toekomst moeten auto's elkaar waarschuwen voor een glad wegdek of opstoppingen en files. Deze 'Smart Vehicle Communication Systems' moeten het leven van Europese autobestuurders veiliger en makkelijker te maken. In 2006 vielen er meer dan 42.000 doden in het verkeer binnen de Europese Unie. Meer dan 1,6 miljoen mensen raakten gewond . Bovendien staat er elke dag ongeveer 7.500 kilometer file op de Europese wegen.

Het besluit van de Commissie moet de ontwikkeling van communicatiesystemen in auto's aanmoedigen, en investeringen stimuleren die nodig zijn voor aanpassing van de infrastructuur langs Europese autowegen.

Economische noodzaak

Viviane Reding, Telecom Commissaris voor de EU, licht toe: 'Het besluit van de commissie is een belangrijke stap in de goede richting als het gaat om het terugdringen van verkeersongelukken in Europa. Het accuraat en snel doorsturen van belangrijke informatie is een must voor veiligheid op de weg.' Ze vervolgt: 'We moeten niet vergeten dat maar liefst 24 procent van de tijd die een Europeaan achter het stuur doorbrengt in de file wordt gespendeerd. Naar verwachting zullen files in Europa rond 2010 zo'n 80 miljard euro per jaar kosten. Het is dus duidelijk dat we met het gebruik van de communicatiesystemen in voertuigen tijd en geld besparen.'

De beslissing van de commissie reserveerde een radiofrequentie voor heel Europa die kan worden gebruikt voor onmiddellijke en betrouwbare communicatie tussen auto's onderling en tussen auto's en de infrastructuur langs de weg. Het gaat om 30 Mhz spectrum op de 5.9 Ghz band. Deze zal binnen een half jaar in heel Europa in gebruik worden genomen voor veiligheidsdoeleinden. Hierbij zullen andere radiodiensten zoals amateur radiozenders niet in de verdrukking komen.

De beslissing die is genomen is een onderdeel van het Intelligent Car Initiative, dat in 2006 is opgericht. Dit initiatief maakt gebruik van IT-middelen om het verkeer slimmer, veiliger en schoner te maken.