Dat concludeert onderzoeksbureau Pro Active International op basis van het telefonische gedeelte van haar 'Internet Monitor', een doorlopend onderzoek naar internetgebruik.

De afgelopen twee weken is in de Verenigde Staten 53 procent van alle personen van 15 jaar en ouder online geweest. In Europa was dit slechts 27 procent.

De verschillen zijn volgens het bureau nog groter wanneer wordt gekeken naar groepen die een achterstand hebben wat betreft internetgebruik, zoals vrouwen, ouderen en lagere sociale klassen.

Van de mensen uit de hoogste sociale klasse was in de Verenigde Staten de afgelopen twee weken 82 procent online tegen 51 procent in Europa. Wat betreft de laagste sociale klasse begaf in de VS 26 procent van de mensen zich op internet tegen een schamele 7 procent in Europa.

In de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar was in de Verenigde Staten de afgelopen twee weken 44 procent online tegen 12 procent in Europa. Bij 65 jaar en ouder liggen de percentages op 24 voor de VS vergeleken met 3 in Europa.

Verder is het verschil in internetgebruik tussen mannen en vrouwen in Amerika zeer klein. Van de mannen was 55 procent online en van de vrouwen 52 procent, in Europa liggen de percentages op respectievelijk 34 procent en 20 procent.

In de Verenigde Staten wordt de 'digitale kloof' volgens Pro Active dan ook langzamerhand geslecht. In Europa is hier volgens het bureau vooralsnog veel minder sprake van, en blijven groepen als ouderen, vrouwen en lagere sociale klassen een achterstand houden.

"Hoewel zeker verwacht kan worden dat onder deze groepen de komende jaren de groeicijfers erg hoog zullen zijn zal het nog zeker vijf jaar duren voordat de bereikcijfers onder die groepen in Europa gelijk zijn aan het huidige niveau van de USA", aldus Pro Active-directeur Liesbeth Hop in een persbericht.

Pro Active draagt twee redenen aan voor het geconstateerde verschijnsel. De kosten voor de aanschaf van een computer zijn verhoudingsgewijs lager in de VS dan in Europa. Maar belangrijker is volgens het bureau nog dat internetten een Amerikaan nauwelijks op telefoonkosten jaagt omdat lokaal bellen veelal gratis is, terwijl Europeanen nog per minuut moeten betalen.

Het telefonisch deel van 'The Internet Monitor' werd in september uitgevoerd onder meer dan 20.000 mensen in de Verenigde Staten en 18 Europese landen.

Een recent onderzoek van het Commerce Department onderschrijft dat tussen Amerikaanse mannen en vrouwen in internetgebruik nauwelijks nog verschil bestaat. Maar daarmee is de digitale kloof nog niet overbrugd. Want terwijl gemiddeld 41,5 procent van de Amerikanen volgens dit rapport toegang tot internet heeft, blijft dit percentage onder zwarten en latino's nog steken op 23,5 procent.