Na het debat dinsdag leek de stemming nog een nek-aan-nekrace te worden. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid (364 voor, 153 tegen en 33 onthoudingen) voor het compromisvoorstel. Dit is enigszins tegemoet gekomen aan de tegenstanders, vooral afkomstig uit de open-sourcewereld. Deze week nog stuurde Linus Torvalds een open brief aan de leden van het Europees Parlement. De opposanten zijn bang dat een te ver doorgevoerde wetgeving op softwarepatenten in Europa een beperking zal betekenen op gezonde concurrentie en slechts een voordeel is voor de grote software- en internetbedrijven. Zij zouden hun toch al dominante posities uitbouwen. In het parlement zijn het overwegend de linkse partijen die tegenstemden. Het voorstel zoals dat nu in stemming is gebracht, gaat minder ver dan de oorspronkelijke voorstellen. De nieuwe wet zal alleen patenten toestaan op concrete technische vindingen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om software die ervoor zorgt dat een computer beter presteert. Patenten op bepaalde bedrijfsmethoden zullen niet worden toegestaan. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten is dit wel het geval. Zo heeft webwinkel Amazon in de VS een patent gekregen op de zogeheten one click-functionaliteit voor het winkelen op het net. Dit patent is omstreden omdat het een erg algemene methodiek is. In Europa zullen dergelijke patenten geen kans maken, zo is de bedoeling.

`Schade beperkt'

Theo Bouwman, Europarlementariër van Groen Links, stelt in een reactie dat met het voorstel `de meeste ernstige schade is beperkt'. Er is een aantal amendementen opgenomen die duidelijker moeten maken wat nu precies de bedoeling is: het patenteren van `computer geïmplementeerde innovaties'. Strikt genomen is de term softwarepatent dus niet juist. Bedoeling van de Europese Commissie is om alleen tastbare technische vindingen waarin een chip zit te laten patenteren, zo legt Bouwman uit. Hierbij kan gedacht worden aan een slimme telefoon. "De software zelf moet niet patenteerbaar zijn", aldus de europarlementariër. Probleem van het huidige voorstel inclusief amendementen is echter volgens Bouwman dat er nog steeds ruimte is voor interpretaties waarin de software wél is te patenteren, zoals in de VS het geval is. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Europese Raad van ministers ter lezing. Vervolgens gaat het terug naar het parlement, dan andermaal naar de raad. Hierna zullen het parlement en de raad over het voorstel moeten onderhandelen. De laatste fase is dat het als Europese richtlijn gaat gelden. De lidstaten krijgen dan een datum waarop de wet op lokaal niveau moet gelden. In theorie kan dat nog jaren duren, aldus Bouwman. Update, 17:04 uur: Reactie Groen Links toegevoegd.