Tot deze conclusie komt onderzoeksbedrijf Forrester in rapport over outsourcing. Sudin Apte, analist bij Forrester: "We zien op dit moment nog maar een zeer klein aantal deals tussen het vasteland van Europa en andere gebieden zoals India. Europese bedrijven zijn afwachtender en een overstap is enigszins hoogdrempelig."

Recessie zorgt voor verandering

Forrester voorspelt dat Indiase outsourcingspecialisten nu meer aandacht zullen besteden aan Europa, omdat de omzetten uit de VS teruglopen. Om de drempel te overbruggen hebben enkele bedrijven, zoals Infosys Technologies, vestigingen in Europa geopend, om zo dichter bij hun Europese klanten te kunnen opereren.

Europa in de lift, maar nog niet genoeg

Indiase outsourcers halen nu zestig procent van hun omzet uit de VS. De zaken in Europa zitten voor deze bedrijven weliswaar in de lift, maar leveren nog niet genoeg op om een eventuele afname aan werk in de Verenigde Staten op te kunnen vangen.

Europese bedrijven eisen vaak dat hun outsourcingprovider gevestigd is in het gebied waar de klant is gevestigd. Dat zou vooral komen door de taalbarrière, hoewel er voor de ontwikkeling van software geen specifieke kennis van de taal van de gebruiker vereist is.

Franse bedrijven staan nergens voor open

Probleem daarbij is niet dat bedrijven uit India zich niet willen vestigen in Europa, maar dat dit wordt bemoeilijkt door regelgeving zoals de beperkte beschikbaarheid van virums. Bedrijven in de Verenigde Staten en Engeland zijn doorgaans bereid om hun werkwijze aan te passen om het uitbesteden van werk mogelijk te maken. Bedrijven uit Frankrijk staan hier volgens het onderzoek van Forrester echter helemaal niet voor open: "Een Frans bedrijf wil per definitie dat het bedrijf waarmee gewerkt wordt zich volledig aanpast aan de Franse manier van zakendoen. Daarbij moet er geleverd worden vanuit een lokale vestiging en moet er Frans gesproken worden."

Noodzakelijk

Volgens Apte realiseren Europese bedrijven zich echter wel degelijk dat het noodzakelijk is om in de huidige competatieve markt werk vaker uit te besteden om kosten te besparen: "Er zullen langzaam maar zeker projecten ontstaan waarbij het werk aan 30 tot 40 mensen wordt uitbesteed. Daarna zal het zich als een olievlek verspreiden."