Op 31 oktober vorig jaar hadden alle Europese lidstaten een antispamrichtlijn van de Europese Unie in wetgeving hebben moeten omzetten. Een flink aantal lidstaten, waaronder Nederland, heeft dat echter nog altijd niet gedaan.

Reden voor de Europese Unie om de acht landen (behalve Nederland zijn dat België, Duitland, Griekenland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal en Finland) andermaal een waarschuwing te geven. Behalve om spam gaat het overigens ook om een Europese richtlijn voor cookies.

Als de landen niet binnen twee maanden de richtlijn omzetten in nationale wetgeving, lopen zij het risico voor het Europees gerecht in Luxemburg te moeten verschijnen.

Zoals bekend heeft de Europese Unie voor een zogenoemd opt-in systeem gekozen. Bedrijven mogen consumenten dan alleen commerciële e-mails sturen als ze daar om gevraagd hebben. Wat betreft cookies moeten bedrijven bezoekers van hun site op de hoogte stellen van het gebruik van deze kleine bestanden.