Een meerderheid van het Europees Parlement is voor het snel definitief maken van het anti-piraterijverdrag ACTA. Een kritische resolutie van de De Groenen en de Liberalen haalde geen meerderheid. Een andere resolutie, die ACTA een belangrijke stap voorwaarts noemt en de Commissie verzoekt door te gaan, haalde wel een meerderheid.

Minder impact

De resolutie benadrukt dat er nog wel voorwaarden zijn. Zo moet de Europese Commissie bevestigen dat de omstreden overeenkomst geen impact zal hebben op de fundamentele vrijheden en de bestaande EU-wetgeving. Bovendien eist het Europees Parlement dat het nog wil stemmen over de definitieve tekst vóór deze in de EU in werking kan treden.

Het Europarlement is er tevreden over dat volgens hen de transparantie van de ACTA-onderhandelingen "aanzienlijk is verbeterd", nadat het Parlement hierbij in maart en september "ernstige bedenkingen" had geformuleerd. Onder druk van media en politici is de geheimzinnigheid rondom de onderhandelingsrondes enigszins afgezwakt. Zo werd er eenmalig een concepttekst gepubliceerd. Volgens de resolutie is het Parlement sinds de onderhandelingsronde in Nieuw-Zeeland volledig van het verloop van de besprekingen op de hoogte gesteld.”

Geen three strikes

Tevens werd in de opeenvolgende rondes een aantal clausules afgezwakt, zodat het plan naar verwachting minder ingrijpend zal zijn dan eerst werd bevreesd. Zo verwelkomt het Europees Parlement “de herhaalde verklaringen van de Commissie dat bij deze overeenkomst noch het fouilleren van personen, noch de zogenaamde three strikes-procedure zullen worden ingevoerd.”

De ACTA-tekst is nu bijna definitief. Een laatste technische vergadering om de juridische puntjes op de i te zetten zal eind november in Sydney plaatsvinden.