Met grote meerderheid heeft het Europees Parlement (EP) dinsdag een resolutie aangenomen waarin het eist dat de Europese Commissie “alle ACTA-documenten over de voortgaande onderhandelingen onmiddellijk openbaar moet maken”.

Grondrechten in gevaar

Tevens stelt het parlement dat het omstreden ACTA-verdrag tegen handel in namaakproducten en internetpiraterij niet moet leiden tot een heimelijke harmonisatie van de auteurswetten van de Europese landen. Verder moeten de grondrechten op een eerlijk proces en de vrijheid van meningsuiting worden gewaarborgd, staat in de resolutie.

Ook het eist het Europarlement dat internetproviders niet aansprakelijk worden gehouden voor auteursrechtinbreuk door hun klanten. Dit zou feitelijk betekenen dat isp’s vooraf content zouden moeten filteren. Deze zeer omstreden bepaling is in de laatste voorlopige versie overigens al geschrapt. Wel kunnen providers vrijwillig gaan filteren of een three-strikes beleid invoeren.

Het Europees Parlement kan alleen aan ratificatie van het definitieve ACTA-verdrag toekomen als alle eisen in de resolutie zijn ingewilligd, aldus de initiatiefnemers.

Snel weer geheim

Afgelopen maart eiste het Europarlement ook al openheid van zaken omtrent ACTA. Kort daarop werd inderdaad een conceptversie gepubliceerd, maar latere versies verdwenen weer achter slot en grendel, al lekten ze wel steeds uit. Nu wordt wederom maximale openheid geëist.

Volgens Euractiv, een lobbyclub die zich inzet voor een transparante Europese overheid, zit vooral de VS achter de hernieuwde geheimzinnigheid. Eerder deze week bleek dat de kwantitatieve onderbouwing van ACTA, de miljardenschade door namaakproducten, te berusten op los zand. Binnenkort is de volgende onderhandelingsronde in Japan. Voor het einde van dit jaar moet ACTA definitief zijn.

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer ook over ACTA.