De commissie van het Europees parlement die gaat over industrie, onderzoek en energie (ITRE) heeft donderdag unaniem een resolutie aangenomen over netneutraliteit. In de motie waarschuwt het Europarlement voor de gevaren als het principe van netneutraliteit wordt geschonden door vaste of mobiele internetproviders.

Serieuze risico's

Dit levert “serieuze risico's" op voor "concurrentievervalsing, het blokkeren van innovatie, beperking van de vrijheid van meningsuiting en mediapluralisme, gebrek aan consumentenbewustzijn en inbreuk op de privacy. Dit zal schadelijk zijn voor bedrijven, voor consumenten en voor de democratische samenleving als geheel", aldus de resolutie.

De ITRE-commissie heeft echter verschillende amendementen die aandrongen op aanvullende regels om netneutraliteit te verplichten, verworpen. Ook een amendement van Europarlementariër Marietje Schaake (D66) waarin de Nederlandse wet voor netneutraliteit expliciet als voorbeeld werd gesteld, haalde het niet.

Kritiek op Kroes

Eurocommissaris Digitale Agenda Neelie Kroes ziet vooralsnog geen reden voor extra regulering om netneutraliteit te verplichten en noemde de Nederlandse wet voor netneutraliteit 'prematuur'.

In een eerdere versie van de resolutie omarmde het Europarlement de positie van Kroes, maar die formulering is geschrapt en uiteindelijk wordt gehamerd op de urgentie van beter toezicht op netneutraliteit en de serieuze risico's van 'datadiscriminatie'.

Volgens Europarlementariër Judith Sargentini (GroenLinks) kan de resolutie dan ook worden gelezen als kritiek op de afwachtende houding van de Eurocommissaris.

"Kroes zei laatst dat de Nederlandse wettelijke bescherming van netneutraliteit te vroeg komt. Ze dacht zelfs dat dat besluit gebaseerd was op emotioneel, slecht weloverwogen handelen. Volstrekte onzin. KPN en Vodafone knepen de concurrentie af. Dat moest worden gestopt. Als nationale initiatieven om de netneutraliteit te beschermen Kroes niet goed uitkomen, moet ze zelf in actie komen," aldus Sargentini.

Dreigende wetgeving

GroenLinks had graag nog fermere taal in de resolutie gezien, maar vindt toch dat het Europarlement “een heldere boodschap" afgeeft. Sargentini: “Netneutraliteit is een belangrijke voorwaarde voor innovatie en voor de vrijheid van meningsuiting. Als telecomaanbieders daaraan tornen, roepen ze nieuwe Europese of nationale wetgeving over zich af."

De definitieve versie van de resolutie is nog niet gepubliceerd, maar de Franse tegenhanger van digitale burgerrechtengroep Bits of Freedom, La Quadrature du Net, heeft de aangenomen amendementen op een rij. In november zal het Europarlement de resolutie waarschijnlijk aannemen in een plenaire stemming.

In Nederland is het fel bevochten wetsvoorstel netneutraliteit, in juni door de Tweede kamer aangenomen, momenteel in behandeling in de Senaat.