Het Europees Parlement roept de VS in een deze week aangenomen resolutie op om in de toekomst niet meer eenzijdig IP-adressen en domeinnamen te blokkeren of in te trekken, omdat de “integriteit van het mondiale internet en de vrijheid van communicatie moeten worden beschermd".

SOPA en Protect IP

De verklaring hekelt de groeiende praktijk in Amerika om, al dan niet via de rechter, handhavend op te treden op het internet door bijvoorbeeld het confisceren van domeinen of blokkeren van DNS. Momenteel zijn er in Washington twee zeer omstreden wetten in de maak, SOPA en Protect IP.

SOPA, kort voor Stop Online Piracy Act, geeft klagers verschillende vergaande middelen om hun onwelgevallige online diensten te laten blokkeren of zelfs op zwart te krijgen. Het gaat dan om DNS-blokkades of het intrekken van domeinregistraties en het platleggen van betaaldiensten.

Hiervoor is dan een bevel van de Officier van Justitie genoeg, een rechterlijke uitspraak is niet meer nodig. Ook diensten die mogelijk online piraterij zouden kunnen faciliteren, zoals zoekmachines, dataoplagdiensten, vpn- en proxydiensten lopen gevaar. Protect IP gaat iets minder ver, en ligt momenteel voor bij de Senaat.

Buitenlandse sites vogelvrij

Maar ook zonder deze twee wetsvoorstellen leiden Amerikaanse maatregelen al tot fragmentatie en balkanisering van het internet met bovendien enorme effecten in het buitenland.

Het probleem is namelijk, omdat er veel cruciale internetorganisaties en -bedrijven zijn in de VS, dat eenzijdige maatregelen een zogenaamde extraterritoriaal effect hebben. Bijvoorbeeld: eerder dit jaar gelastte de rechter de confiscatie van honderden domeinen die piraterij in de hand zouden werken. Het verbod werd ingeschoten bij de Amerikaanse registries van alle .com, .net en .org domeinen. Maar het ging ook om veel buitenlandse sites, die in andere landen door de rechter gewoon legaal waren verklaard.

De kritiek op het internetbeleid van de VS is onderdeel van een brede resolutie, vooruitlopend op de EU-VS-top die op 28 november wordt gehouden.