Donderdag is Kroes drie uur lang ondervraagd door het Europarlement over haar beleid voor en visie op de Digitale Agenda, zoals haar portefeuille is gedoopt. Maar ze kon niet overtuigen. Na het weekend moet ze wederom opdraven met een beter verhaal.

Te liberaal naar telco's

Kroes maakt zich sterk voor netneutraliteit, harmonisatie van het auteursrecht en één interne Europese markt. Maar bij de behandeling van haar visie op de telecommarkt ging het mis, meldt onder meer European Voice. Eurocommissaris Kroes benadrukte tegenover het Europarlement herhaaldelijk dat ze voor zelfregulering van de telecommarkt is. Dat standpunt droeg ze eerder uit als eurocommissaris van mededinging, wat zelfs tot conflicten leidde met collega Viviane Reding, die de telecommarkt juist flink heeft gereguleerd.

De uitspraken van Kroes voeden de angst bij het parlement dat ze niet bereid is de grote telco's hard aan te pakken en de markt te reguleren. Mede daarom moet ze over een paar dagen op herhaling voor het parlement.

Partijpolitiek spelletje

Het herexamen is voor een deel ook een partijpolitiek spelletje. Eerder was er namelijk forse kritiek op kandidaat-commissarissen van socialistische en christendemocratische snit. Dus grepen vooral die fracties de kans aan om de liberaal Kroes te grillen. VVD'er Hans van Baalen noemt tegenover het ANP het besluit tot de nieuwe ondervraging dan ook "weinig verheffend".

Neelie Kroes