Aan het gesteggel over hoe en wanneer recidiverende 'internetpiraten' mogen worden afgesloten van het internet komt geen einde. Deze week blijkt de harde eis van rechterlijke toetsing vooraf te zijn gesneuveld. Onderhandelaars van het Europarlement hebben dat ingeslikt in aanloop van gesprekken met de Raad van Europa en de Europese Commissie.

In een uitgelekte nieuwe concepttekst staat niet meer expliciet dat deze rechterlijke toetsing vooraf dient te gebeuren. De tekst is nu een stuk vager en meldt dat er sprake moet zijn van een "eerlijke en onpartijdige procedure" die het beginsel respecteert van "onschuldig tot het tegendeel is bewezen" en "het recht om gehoord te worden". Daadwerkelijke rechterlijke toetsing wordt wel gegarandeerd, maar kan dus ook achteraf.

Eerder protest

Eerder nog hamerde het Europarlement meermaals op het fundamentele recht op internet en verplichte rechterlijke toetsing vooraf van een eventuele internetban. Het amendement 138 vermeldde expliciet dat 'geen beperkingen mogen worden opgelegd aan de fundamentele rechten en vrijheden van internetgebruikers zónder een voorafgaande rechterlijke uitspraak'. Die clausule is nu geschrapt.

Andere landen

Met de nieuwe tekst lijkt de omstreden 'three strikes'-wet van de Franse premier Nicolas Sarkozy, net goedgekeurd door de Franse Hoge Raad, ook op Europees niveau door de juridische beugel te kunnen. En belangrijker: het opent de deuren voor andere lidstaten om vergelijkbare wetten in te voeren. Groot-Brittannië is daar op eigen houtje al mee bezig.

Met de knieval van Europarlement lijkt de kans groot dat de betrokken partijen er de komende maanden uitkomen in de laatste fase van de onderhandelingen. In dat geval wordt het Telecompakket ergens begin 2010 officieel bekrachtigd.