Het uitgebreide en ingrijpende telecompakket werd vorig jaar november door de Europese Commissie ingediend en is nu met en enkele belangrijke amendementen door het Parlement aangenomen. Het behelst verstrekkend hervormingen van de telecommarkt en het toezicht daarop.

Geen super-Opta

Het plan van eurocommissaris Viviane Reding om een Brusselse supertoezichthouder in stellen is van de baan. Onder druk van de nationale opta's (en het Ministerie van EZ), is het voorstel afgezwakt tot een adviesorgaan, het Europees Telecomregelgeversorgaan (ETO). Dat wordt een raad van regelgevers, samengesteld uit de 27 nationale regelgevende instanties.

Ook een Commissievoorstel voor een nieuw orgaan dat taken voor de netwerk- en informatieveiligheid zou opnemen heeft het uiteindelijke plan niet gehaald.

Het Parlement vindt verder dat Brussel niet eenzijdig de nationale toezichthouders tot regelgeving kan dwingen. In plaats daarvan is besloten tot een "co-regelgevingsprocedure": nationale regelgevende instanties moeten eerst de Commissie en het ETO raadplegen vóór ze regelgevende maatregelen kunnen nemen. Als het ETO de maatregel ongepast of inefficiënt acht, kan de Commissie de nationale regelgevende instantie opdragen hem te wijzigen.

Functionele scheiding

Nationale waakhouden behouden ook de controle over de zogenaamde 'functionele scheiding' van netwerk en diensten. Opta heeft kortom nog steeds de mogelijkheid om KPN of kabelexploitanten te dwingen zijn netwerk op te stellen voor concurrenten. Reding had die macht bij de Brusselse super-Opta willen neerleggen. De ETO besluiten voor een dergelijke splitsing overigens wel eerst fiatteren.

Op het consumentengebied eist het parlement betere informatievoorziening bij het afnemen van telecomdiensten, het afsluiten van abonnementen, en het beschermen van privacygevoelige gegevens.

Meldplicht bij datalekken

Brussel verlangt verder betere bereikbaarheid van het noodnummer 112, ook vanaf elektronische communicatiemiddelen zoals Skype. Bovendien moeten de nooddiensten snel toegang kunnen hebben tot informatie om te lokaliseren waar de beller zich bevindt.

Verder heeft het Parlement ingestemd met een meldplicht bij datalekkages bij providers. Operatoren moeten de regulator op de hoogte brengen van schendingen van de veiligheid zoals diefstal van een klantenlijst. Gebruikers moeten gewaarschuwd worden bij ernstige privacyschendingen en wanneer de overtreder door de lidstaat zou kunnen worden vervolgd.