Met een nipte meerderheid heeft het Europees Parlement (EP) vandaag ingestemd met een amendement dat de Europese Commissie en de lidstaten oproept "geen maatregelen te nemen die strijdig zijn met de mensenrechten, de burgerrechten en de beginselen van evenredigheid, doelmatigheid en ontradende werking, zoals onderbreking van de internettoegang."

Tegen Plan-Sarkozy

De bepaling staat lijnrecht tegenover onlangs ontvouwde plannen van Frankrijk en Groot-Brittannië om recidiverende internetpiraten de toegang tot internet te ontzeggen. Daartoe zouden providers verplicht moeten worden, mochten ze niet vrijwillig meewerken aan de internetban.

Het amendement in kwestie is onderdeel van het verslag over de creatieve industrie en de culturele sector in Europa van het Franse Europarlementslid Guy Bono. Daarin wordt onder andere de vlucht muziekdownloads behandeld.

Wederzijdse amendementen

Zowel voor- en tegenstanders van een harde aanpak van filesharers hebben de afgelopen maanden een spervuur aan amendementen ingediend. Zo kwamen Europarlementariërs Christopher Heaton-Harris en Rolf Berend met wijzigingen om 'wettelijke maatregelen aan te nemen waarmee internet service providers ertoe worden verplicht samen te werken bij de bestrijding van online piraterij.'

Uiteindelijk zijn deze amendementen geschrapt ten faveure van een recente wijziging van het Zweedse Europarlementslid Christofer Fjellner en gesteund door onder meer Michel Rocard (oud-premier van Frankrijk) en rapportopsteller Guy Bono zelf. Dit laatste amendement is nu door het EP aangenomen:

"22 bis. roept de Commissie en de lidstaten op te erkennen dat het internet een breed platform is voor culturele expressie, toegang tot kennis en democratische participatie in de Europese creativiteit, dat generaties samenbrengt in de informatiemaatschappij, en daarom geen maatregelen te nemen die strijdig zijn met de mensenrechten, de burgerrechten en de beginselen van evenredigheid, doelmatigheid en ontradende werking, zoals onderbreking van de internettoegang."

Evenwicht in belangen

Het voorstel ontving 314 stemmen vóór en 297 tegen. "De stemming laat zien dat het EP een balans wil vinden tussen de belangen van rechthebbenden en consumenten, en dat draconische maatregelen zoals het onthouden van internettoegang niet moeten worden ingezet", aldus Malene Chaucheprat, woordvoerster van het EP.

Reacties contentindustrie

Wouter Rutten, woordvoerder van NVPI, dat de belangen van de muziek- en entertainmentindustrie behartigt, vindt de aansporing van het Europarlement een misser, maar benadrukt dat 'we de soep niet heter moeten eten dan die wordt opgediend'.

"Er staan een heleboel positieve dingen in het Bono Rapport, dit is één amendement dat er helaas is ingewrongen." Zusterorganisatie IFPI formuleert een gelijkluidende boodschap op de stemming van het EP. De organisatie stelt dat 'dit gehaaste en slecht geformuleerde amendement in tegenspraak is met de rest van het rapport, dat als doel heeft het beschermen van creatieve content, ook online.'