In Straatsburg stemde de commissie van het Europarlement voor het aannemen van het Europese telecompakket. Daar is sinds vorig jaar september een belangrijk amendement, nummer 138, in opgenomen dat bepaalt dat er 'geen beperkingen mogen worden opgelegd op de fundamentele rechten en vrijheden van eindgebruikers zónder een voorafgaande rechterlijke uitspraak'. Dit kan er voor zorgen dat het 'plan Sarkozy', waarin wordt geregeld dat filesharers na drie overtredingen de toegang tot het internet wordt ontzegd, moet worden teruggedraaid.

Het Franse plan om piraten van het internet te knikkeren vereist in de huidige vorm geen tussenkomst van de rechter. Een nieuwe plenaire stemming over het pakket in het Europarlement vindt plaats op 5 mei. Dan wordt er verder beslist over het voortbestaan van amendement 138, dat werd hernoemd naar amendement 46. Het telecompakket werd goedgekeurd door de Industrie, Research en Energie commissie met 40 stemmen voor en 4 tegen.

Ook in Frankrijk onder vuur

Europarlementariërs stemden in september vorig jaar voor de aanname van het amendement. Later werd het door de ministerraad uit het telecomplan verwijderd maar werd daarna weer opgenomen in het plan onder het nummer 46.

Het wetsvoorstel voor de anti-piraterijwet ligt ook in Frankrijk zelf onder vuur. Het Franse parlement verwierp het voorstel en het wetsontwerp wordt nu heroverwogen. Op 29 april wordt nogmaals gestemd over het wetsvoorstel. De Franse regering is vastberaden om de wet in te voeren.