Dat blijkt uit een amendement dat Heaton-Harris heeft ingediend op een voorstel om de Europese cultuur te bevorderen. De Britse conservatief vindt dat de overheid internetaanbieders moeten dwingen om mee te werken aan de strijd tegen de online piraterij.

Behalve voor het afsluiten van klanten die 'herhaaldelijk en op grote schaal' auteursrechten schenden, pleit Heaton-Harris ook voor het gebruik van filtertechnieken om auteursrechterlijk beschermd materiaal te blokkeren. Materiaal dat een inbreuk vormt op het intellectueel eigendom, moet van het netwerk worden verwijderd of geblokkeerd.

De digitale-burgerrechtenorganisatie EFF spreekt zich in een brief (pdf) aan de cultuur-commissie van het Europees Parlement uit tegen filters. "Onze ervaring is dat filteren een verstrekkende, ineffectieve maatregel is die in de praktijk weinig zal doen om de problemen van de rechthebbenden op te lossen. Ondertussen dreigt de maatregel Europese consumenten wel met hoge kosten op te zadelen."

Volgens de EFF vormen filters een bedreiging van de privacy en innovatie. De organisatie stelt dat filters voor p2p-diensten onbedoelde neveneffecten kunnen hebben, waarbij ook legitiem gebruik van p2p in het gedrang komt.