Dit blijkt uit amendement 83 (.doc) dat is ingediend door Europarlementariër Toine Manders van de VVD. De Stichting Vrijschrift.org, die zich hard maakt voor de distributie van vrije informatie, stelt op zijn website dat Manders hiermee probeert consumenten te criminaliseren.

Volgens Vrijschrift-secretaris Ante Wessels gaat het om alle producten. "Een pot pindakaas kan al inbreuk maken op een pot Calvé pindakaas. Hier hebben consumenten helemaal geen zicht meer op", aldus Wessels.

De Stichting Vrijschrift.org wil dat zaken met het karakter van vrije informatie, zoals vrije software, vrije leermiddelen en literatuur uit het publieke domein, een vaste plaats krijgen binnen de samenleving zodat het voor iedereen beschikbaar is.

Manders heeft via zijn assistent laten weten dat de stichting het amendement verkeerd weergeeft. Het zou alleen gelden voor dingen op grote schaal. Wessels benadrukt echter dat in het amendement duidelijk 'any purchase' staat. En dus expliciet ook gericht is op consumentenaankopen.

Eerder kwamen de Eerste en Tweede Kamer tot de conclusie dat Europa met deze richtlijnen haar bevoegdheden te buiten gaat.

In het amendement staat dat lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen om zich ervan te verzekeren dat elke aankoop die gedaan wordt, geen intellectueel eigendom schendt. Hiermee raakt het amendement de soevereiniteit van de lidstaten met betrekking tot strafrecht.