Het voorstel voor de nieuwe Global Online Freedom Act (EU GOFA) komt van VVD Europarlementariër Jules Maaten. Hij wil dat Europa de promotie van de vrijheid van meningsuiting als de basis van het internet ziet. "De situatie in China, met de Olympische Spelen in aantocht, maakt dit des te meer actueel. De EU GOFA zal minimale bedrijfsstandaarden creëren voor een industrie die er niet in is geslaagd zichzelf te reguleren. Mensenrechten moeten ook online worden beschermd," zo zegt hij.

Naast China, blokkeren ook Cuba, Myanmar en Iran volgens Maaten onwelgevallige sites. Bedrijven die aan dergelijke blokkades meewerken zouden volgens het voorstel van Maaten een boete opgelegd krijgen.

Shi Tao

Vorig jaar heeft Yahoo persoonlijke informatie over dissident Shi Tao aan de Chinese overheid gegeven. Die verdween daardoor achter de tralies.

Het wetsvoorstel is gemodelleerd naar het Amerikaanse Global Online Freedom Act (GOFA) en beslaat negentien pagina's. Het voorstel pleit voor minimale bedrijfsstandaarden voor Europese internetbedrijven die werkzaam zijn in autoritaire staten, verplichting voor internetbedrijven om servers in Westerse landen te plaatsen, de behandeling van internetcensuur als een internationale handelsbarrière en een jaarlijkse vaststelling van landen die het internet censureren.

Ook moet er een 'Global Online Freedom Office' komen. Bovendien wil Maaten een budget van 20 miljoen euro uittrekken voor de ontwikkeling en verspreiding van anti-censuur software en diensten.

Steun

De Europese GOFA wordt gesteund door verschillende Europarlementariërs uit diverse partijen, waaronder Chistofer Fjellner (EPP), Edward McMillan-Scott (EPP), Paulo Casaca (PSE), Karin Riis Jorgenson (ALDE), Henrik Lax (ALDE), Eva Lichtenberger (Verts) and Frithjof Schmidt (Verts).

Deze week was Maaten - onder meer actief in de Commissie voor Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid, de Commissie Economische en Monetaire Zaken en de Commissie Constitutionele Zaken - in Washington DC voor overleg met Christopher Smith, lid van het Huis van Afgevaardigden die de Amerikaanse versie van de GOFA heeft voorgesteld.