Het parlement zou aanvankelijk woensdag debatteren over een voorstel voor octrooien op software. Diverse grote bedrijven als IBM hebben hiervoor gepleit. Andere open-sourceorganisaties zijn daar juist fel tegen gekant. Het uitstellen van de parlementsvergadering is maandag bekendgemaakt door een medewerker van het Europees Parlement die anoniem wilde blijven. Reden voor het uitstel is, volgens de bron, dat de deelnemers het niets eens worden over de tekst van het ontwerpvoorstel. Eerder deze maand liet Arlene McCarthy, voorzitter van de commissie die hierover gaat, nog doorschemeren dat zij voor het patenteren van software is. De commissie van McCarthy debatteert op 10 juni verder over softwarepatenten. Als daar een akkoord uitkomt, zal het parlement eind juni een besluit nemen.