Indect ging vorig jaar van start en volgens de officiële website van het onderzoeksprogramma is een van de taken: "De bouw van systemen (agents) voor continue en automatische detectie van websites, discussiefora, UseNet-groepen, bestandsservers, p2p-netwerken en individuele computersystemen." Ook wordt er gewerkt aan de bouw van een zoekmachine voor het snel opsporen van personen door middel van watermerken.

Het Project Indect (intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment) is een vijfjarig onderzoeksprogramma waar de Europese Unie bijna 11 miljoen euro in heeft gestopt. Diverse nationale politiecentra, technologiebedrijven en informaticafaculteiten in verschillende lidstaten werken mee aan het project,

Oproep

Europarlementariër Judith Sargentini van GroenLinks roept samen met vier collega's het Europarlement op een verklaring (pdf) te ondertekenen. Ze spreken daarin hun zorgen uit over de mogelijkheid dat Indect als excuus wordt gebruikt voor het uitvoeren veel verdergaande controles dan van tevoren is beloofd. Daarnaast bestaat het gevaar dat de fundamentele rechten van burgers worden geschonden en bestaat de mogelijkheid dat de verzamelde informatie in handen komt van publieke partijen of derden.

Daarom dringen de parlementariërs er bij de Europese Commissie (EC) "met klem" op aan om "onmiddelijk alle documenten die betrekking hebben op Indect openbaar te maken." Ook moet de commissie helder definiëren wat precies het doel van Indect is.

De Duitse Europese nieuwssite Euractiv analyseert dat het uitbrengen van deze verklaring een eerste waarschuwingsschot is tegen de invoering van Indect. Mocht de strijd escaleren, dan kan de verklaring gebruikt worden om Indect in de koelkast te zetten.